Dane osobowe – kiedy się umówić a kiedy upoważnić?

Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zaczynają nabierać coraz większe znaczenie. Firmy podpisując umowy ze swoimi podwykonawcami wymagają jednocześnie zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. I znowu kolejny formalizm – czy to jedyne...

UOKiK puszcza oko do polskich przedsiębiorców

Prowadzenie działalności na rynku B2C w ostatnich latach zaczęło przybierać postać sportu ekstremalnego. Liczba niedozwolonych postanowień umownych wpisywanych do Rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Konkurencji i Konsumentów wzrosła z 2118 w...

SaaS redefiniuje spojrzenie na oprogramowanie

Nabywcy usług IT w Polsce coraz odważniej przyglądają się możliwościom, jakie wiążą się z korzystaniem z oprogramowania lub aplikacji „w chmurze”. Rynek ten rozwija się nie tylko na poziomie B2B, lgnącym do tego rozwiązania w związku z osiąganymi korzyściami...

Blisko, bliżej, coraz bliżej – UE o danych osobowych.

Zapowiadana od jakiegoś czasu rewolucja w przepisach o ochronie danych osobowych w krajach Unii Europejskiej powoli staje się faktem. 21 października 2013 roku Komisja do spraw Wolności, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjęła ostateczną wersję nowego...