50 % koszty uzyskania przychodu a zmiany w PIT

Od 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o PIT, CIT, zryczałtowanym podatku z dnia 27 października 2017, wprowadzająca istotne zmiany m.in. w zakresie możliwości skorzystania z 50 % kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z...

Przedsiębiorco, chroń swój wizerunek

Przestrzeń Internetowa jest polem naruszeń dóbr osobistych nie tylko osób fizycznych, ale też osób prawnych – w sieci szereg stron internetowych specjalizuje się w wymianie opinii o przedsiębiorcach jako o pracodawcach czy uczestnikach rynku. Informacje...

Dane osobowe – kiedy się umówić a kiedy upoważnić?

Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zaczynają nabierać coraz większe znaczenie. Firmy podpisując umowy ze swoimi podwykonawcami wymagają jednocześnie zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. I znowu kolejny formalizm – czy to jedyne...

UOKiK puszcza oko do polskich przedsiębiorców

Prowadzenie działalności na rynku B2C w ostatnich latach zaczęło przybierać postać sportu ekstremalnego. Liczba niedozwolonych postanowień umownych wpisywanych do Rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Konkurencji i Konsumentów wzrosła z 2118 w...

SaaS redefiniuje spojrzenie na oprogramowanie

Nabywcy usług IT w Polsce coraz odważniej przyglądają się możliwościom, jakie wiążą się z korzystaniem z oprogramowania lub aplikacji „w chmurze”. Rynek ten rozwija się nie tylko na poziomie B2B, lgnącym do tego rozwiązania w związku z osiąganymi korzyściami...