Armińska Radcowie Prawni

Mój koszyk

pieniądze sto złotych dwadzieścia złotych okładka do wpisu

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika – 5 skutecznych kroków

Próby odzyskania pieniędzy od dłużnika, który nie spłacił długu, bywają frustrujące i długotrwałe. Wielu polskich przedsiębiorców i freelancerów mierzy się z problemem nieopłaconych faktur. Tworzą one zatory płatnicze w firmach i spółkach, czasem prowadząc do ich upadłości. Niewielu wierzycieli dostrzega, że ich kontrahenci kupują sobie w ten sposób czas i robią kredyt obrotowy Twoim kosztem, zamiast pozyskać go w banku. Niespłacone długi dotyczą też często pożyczki udzielonej osobie prywatnej. Jak poradzić sobie z brakiem zapłaty? Czy od razu trzeba wszczynać spór sądowy i iść do komornika? Poznaj 5 skutecznych kroków, które powiedzą Ci, jak odzyskać pieniądze od dłużnika. 

1. Komunikacja z dłużnikiem

Zanim pomyślisz o rozpoczęciu egzekucji, spróbuj nawiązać kontakt z dłużnikiem. Często opóźnienie w zapłacie faktury wynika po prostu z tego, że Twój kontrahent zapomniał ją zapłacić, lub niepostrzeżenie minął mu termin do jej opłacenia. Czasem możesz odzyskać pieniądze w łatwy sposób, na przykład dzwoniąc do dłużnika, wysyłając mu upomnienie SMS-em albo e-mailem. Pamiętaj o prostej i jasnej komunikacji. Nie klucz, nie używaj zmiękczeń typu „Kiedy odda mi Pan pieniążki”. Po prostu daj znać, że minął termin zapłaty i oczekujesz płatności. Żeby komunikacja była jasna i precyzyjna, napisz, do kiedy oczekujesz opóźnionej zapłaty i na jaki rachunek Twój kontrahent ma przelać pieniądze. Jednocześnie bądź uprzejmy. To jeszcze nie jest moment, aby wytaczać ciężką artylerię. Lepiej zastosować drabinę eskalacyjną, a Ty jesteś dopiero na pierwszym jej szczeblu. 

2. Rozpoczęcie negocjacji z dłużnikiem

Najgorszą opcją jest ta, gdy dłużnik milczy. Nie wiadomo wówczas, czego się spodziewać. Natomiast jeśli nawiązuje on z Tobą kontakt i odpowiada na wiadomości, warto podjąć z nim negocjacje. Na tym etapie bądź jednak czujny, gdyż ze strony Twojego kontrahenta mogą one być po prostu próbą odwleczenia w czasie zapłaty. To klasyczna „gra na zwłokę”, która odsuwa Cię od skutecznego egzekwowania należności.

Jeśli jednak dłużnik autentycznie dąży do spłaty swoich zobowiązań finansowych, uzgodnij z nim plan spłaty. Zaproponuj mu rozłożenie zaległości na raty (jeśli dług jest dostatecznie wysoki) lub spróbuj wynegocjować jego obniżenie za natychmiastową spłatę. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, taka taktyka może Ci się opłacać. Bo gdy Twój partner w interesach faktycznie spłaci zaległe zobowiązanie, nie spowoduje to zerwania współpracy. W ten sposób ochronisz więc swoje interesy, a dłużnik, który zalicza chwilowe problemy finansowe, wyjdzie z całej sytuacji z twarzą. 

obrazek do posta ręce dwóch negocjujacych osob
Zanim pójdziesz do sądu, podejmij negocjacje z dłużnikiem

3. Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Jeśli pomimo ustaleń z dłużnikiem na Twoim koncie wciąż nie widać potwierdzenia przelewu z pieniędzmi, a Twój kontrahent zwleka z płatnością tak długo, że naiwnością jest wierzyć, że spłaci dług dobrowolnie, musisz wejść na kolejny szczebel drabiny eskalacyjnej. Czyli przygotować i wysłać Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Widok ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty na tablecie
Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty PDF w metodzie Legal Design

W tym piśmie dokładnie określ:

  • dane dłużnika,
  • jakiej kwoty się domagasz (w przyszłości ta kwota pomoże Ci określić wartość przedmiotu sporu),
  • z jakiego tytułu wynika wierzytelność (np. powołaj szczegóły zawartej umowy albo podaj numer i datę faktury),
  • w jakim terminie dług ma zostać spłacony, na przykład w ciągu 14 dni albo do konkretnej daty, po której zaczniesz doliczać odsetki,
  • numer rachunku bankowego, na jaki należy dokonać wpłaty. Dobra rada – numer rachunku bankowego wymień bezpośrednio w piśmie, nawet jeśli podawałeś go już wcześniej na fakturze albo w trakcie negocjacji,
  • konsekwencje prawne, z jakimi może zmierzyć się dłużnik, jeśli nie spłaci długu w terminie. Na przykład wpisanie go do rejestru biura informacji gospodarczej albo wniesienie sprawy do sądu. Uwaga! Wymień tylko te kroki, które faktycznie zamierzasz podjąć, aby nie narazić się na zarzut bezpodstawnego zastraszania dłużnika. 

Ważne!

Wezwanie do zapłaty wyślij na znany Ci adres dłużnika, pod którym odbiera on korespondencję, listem poleconym. Zachowaj potwierdzenie nadania, bo przyda Ci się w procesie sądowym. 

Gdy przedsądowe wezwanie do zapłaty nie przyniesie skutku i dłużnik mimo wszystko nie spłaci zadłużenia, wyślij Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Często wysłanie takiego dokumentu powoduje na tyle realne konsekwencje, że dłużnik decyduje się zapłacić. Jeszcze większą skuteczność ma pismo skierowane do dłużnika przez radcę prawnego, gdyż jest ono sygnałem, że wierzyciel poważnie traktuje sprawę zapłaty w terminie. 

  • Chcesz aby radca prawny z kancelarii armińska radcowie prawni skierował do Twojego dłużnika wezwanie do spłaty długu? Skontaktuj się z nami 

4. Windykacja sądowa

Jeśli powyższe kroki okażą się bezskuteczne, trzeba będzie złożyć w sądzie pozew o zapłatę. Sugerujemy, aby na tym etapie sprawę oddać profesjonalnemu pełnomocnikowi, bowiem występując na drogę postępowania sądowego warto mieć odpowiednią wiedzę i praktykę. Jeśli zdecydujesz się samodzielnie złożyć pozew, a pozwanym dłużnikiem będzie osoba fizyczna, pamiętaj, że musisz podać jego PESEL oraz taki adres, pod którym odbierze on korespondencję. Te dwie dane często stoją na przeszkodzie skutecznemu uzyskaniu nakazu zapłaty lub wyroku w postępowaniu sądowym. 

Jak się przygotować?

Pamiętaj o przygotowaniu odpowiednich dokumentów – umowy lub faktury, wezwania do zapłaty z informacją o terminie spłaty wraz z potwierdzeniem jego nadania lub dowodem wysłania, innych pism potwierdzających Twoją dobrą wolę ugodowego załatwienia sprawy. Aby wszcząć postępowanie sądowe musisz uiścić opłatę. Postępowania takie potrafią trwać naprawdę długo, a jeśli reprezentuje Cię profesjonalny pełnomocnik, koszt sprawy wzrośnie o jego wynagrodzenie. Dlatego zanim wystąpisz na drogę sądową, dobrze przygotuj się na ten krok. Czasem jednak to jedyne wyjście, jeśli chcesz odzyskać swoje pieniądze. Gdy już się na to zdecydujesz – nie zwlekaj. Każdy dług ulega przedawnieniu i jeśli sprawę do sądu wniesiesz za późno, może się okazać, że egzekucja Twoich pieniędzy będzie bezskuteczna. 

obrazek do posta stół sędziowski z młotkiem
Postępowanie sądowe to kolejny etap windykacji

5. Egzekucja komornicza

Jeśli udało Ci się uzyskać w sądzie pozytywny dla Ciebie wynik, czyli sąd wydał nakaz zapłaty lub wyrok, to po nadaniu mu klauzuli wykonalności, możesz zgłosić sprawę do komornika. Komornik może prowadzić egzekucję z ruchomości i nieruchomości dłużnika – pod pewnymi warunkami. Na tym etapie kluczowa jest dobra współpraca pomiędzy Tobą a komornikiem. Im więcej informacji o dłużniku przekażesz, tym komornik szybciej będzie w stanie ustalić jego majątek i go zająć. 

Jak jeszcze odzyskać dług zgodnie z prawem?

Powyższe kroki dotyczą standardowej procedury eskalacyjnej mającej na celu odzyskanie należności. Czy istnieją jeszcze inne środki i metody, które będą skutecznym sposobem na odzyskanie pieniędzy? Tak. Oto niektóre z nich:

  • Wpisanie dłużnika do rejestru dłużników BIG Infomonitor (to największa w Polsce baza dłużników).
  • Sprzedaż należności na giełdzie długów – to jeden ze sposobów polubownego odzyskania długu.
  • Przekazanie sprawy profesjonalnej firmie windykacyjnej, która specjalizuje się w odzyskiwaniu długów, ma odpowiednie narzędzia i doświadczenie w przypomnieniu o płatności swoich klientów i potrafi skutecznie wezwać dłużnika do zapłaty.

Stosując ostatnie rozwiązanie warto pamiętać, że skorzystanie z usług firmy windykacyjnej winduje także koszty długu, które negatywnie odbiją się na sytuacji dłużnika. Nie jest to rozwiązanie polecane tym, którym po otrzymaniu pieniędzy zależy na utrzymaniu i dalszym obsługiwaniu swoich kontrahentów. 

W podsumowaniu

Odzyskanie pieniędzy od dłużnika może stanowić prawdziwe wyzwanie. Kluczowa jest tu konsekwencja i podejmowanie kolejnych kroków. Jest kilka narzędzi dyscyplinujących dłużnika. Można wpisać dane dłużnika do rejestru dłużników, co negatywnie odbije się na jego biznesie lub możliwości zaciągania pożyczek. Mając odpowiedni tytuł prawny, można przekazać sprawę do egzekucji, a komornik może zająć na przykład rachunek bankowy lub doprowadzić do egzekucji z nieruchomości. Na pewno korzystne są wszelkie próby polubownego załatwienia sprawy. Gdy jednak okażą się one nieskuteczne, warto zwrócić się do kancelarii, która ma doświadczenie w odzyskiwaniu należności. 

Masz niespłacone roszczenia? Chcesz zawrzeć ugodę z dłużnikiem? Zastanawiasz się nad windykacją długów? Chcesz, aby radca prawny w Twoim imieniu przesłał do dłużnika elektroniczne lub pisemne wezwanie do zapłaty? A może rozważasz skierowanie sprawy na drogę sądową? Ekspertki z naszej kancelarii pomogą Ci rozwiązać Twoją sprawę w sposób taktowny i dyplomatyczny. W razie konieczności, skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Skontaktuj się z nami

Zespół kancelarii armińska radcowie prawni
Radczynie prawne z kancelarii armińska radcowie prawni zapraszają do współpracy

Niniejszy artykuł ma wyłącznie funkcję informacyjną i publicystyczną i nie stanowi porady prawnej. Jest efektem pracy i wiedzy jego autora. Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub oceny prawnej Twojej konkretnej sytuacji, skontaktuj się z radcą prawnym i poproś o indywidualną opinię.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp