Armińska Radcowie Prawni

Mój koszyk

Polityka Prywatności kancelarii
armińska radcowie prawni

Na Start

Ta Polityka Prywatności informuje Cię o Twoich danych osobowych zbieranych przez Katarzynę Armińską-Waszczyk prowadzącą kancelarię armińska radcowie prawni Katarzyna Armińska-Waszczyk. Dowiesz się z niej o swoich prawach oraz o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także uzyskasz informacje wymagane zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako ”RODO”).

§ 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Armińska-Waszczyk, prowadząca działalność gospodarcza jako armińska radcowie prawni Katarzyna Armińska-Waszczyk, ul. Aldony 13/2, 80-438 Gdańsk, NIP: 5541717284, REGON: 092907553, e-mail: kancelaria@arminska.pl (dalej jako „Kancelaria„).

§ 2. Dla kogo jest ta Polityka Prywatności?

Oto lista osób, do których kierujemy tę Politykę Prywatności. Jeśli czytasz ten dokument, to prawdopodobnie jesteś jedną z nich:

 1. klienci i kontrahenci Kancelarii, (dalej jako „Klienci„)
 2. przedstawiciele Klientów Kancelarii (dalej jako „Przedstawiciele„),
 3. osoby biorące udział w rekrutacjach Kancelarii (dalej jako „Kandydaci„),
 4. inne niż wymienione wyżej osoby kontaktujące się z Kancelarią w celu składania zapytań pocztą tradycyjną, telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.arminska.pl (dalej jako „Pytający„)
 5. osoby odwiedzające stronę www.arminska.pl (dalej jako „Internauci„)
 6. osoby korzystające z platformy internetowej umożliwiającej zakup produktów działającej pod adresem https://arminska.pl/sklep/ (dalej jako „Sklepowicze„)

§ 3. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?

W zależności od tego, do które kategorii osób wskazanych w § 2 powyżej należysz, zbieramy w szczególności Twoje następujące dane osobowe:

Zakres danych osobowych zbieranych przez kancelarię armińska radcowie prawni

zakres danych osobowych zbieranych przez kancelarię armińska radcowie prawni

§ 4. Jak długo, po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zależności od tego, do której kategorii osób wskazanych w § 2 powyżej należysz, różny może być okres, cel i podstawa ich przetwarzania.

Cele przetwarzania danych osobowych kancelarii armińska radcowie prawni

Cele przetwarzania danych osobowych przez kancelarię armińska radcowie prawni

Cele przetwarzania danych osobowych polityka prywatności armińska radcowie prawni

W zakresie, w jakim dane Kandydata są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w dowolnym momencie. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu Kandydat może skontaktować się z Kancelarią mailowo lub telefonicznie.

Cele przetwarzania danych osobowych kancelarii armińska radcowie prawni w polityce prywatności

Cele przetwarzania danych osobowych przez kancelarię armińska radcowie prawni z gdańska

Informacje pozyskiwane za pomocą mechanizmu cookies oraz dane operacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO w niektórych wyjątkowych sytuacjach (np. adres IP). Takie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania strony.

§ 5. Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Oto zestaw praw, które przysługują Ci w związku z tym, że Kancelaria przetwarza Twoje dane osobowe:

 • prawo do żądania od Kancelarii dostępu do treści Twoich danych osobowych
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 1. Jak możesz skorzystać z tych praw? Wystarczy, że napiszesz maila na adres Kancelarii: kancelaria@arminska.pl.
 2. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się z Kancelarią mailowo pod adresem kancelaria@arminska.pl.
 3. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Kancelaria naruszyła obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 6. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 1. Odbiorcą Twoich danych będą pracownicy, współpracownicy Kancelarii, podmioty obsługujące systemy IT oraz sprzęt Kancelarii, dostarczające infrastrukturę IT (hosting), czy świadczące na rzecz Kancelarii usługi księgowe, pocztowe, kurierskie.
 2. Wszyscy odbiorcy mają siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kancelaria nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 3. Odbiorcami Twoich danych mogą być również inne podmioty lub organy, jeżeli będzie to niezbędne dla prowadzenia na Twoją rzecz obsługi prawnej, w tym wykonywania w Twoim imieniu przez Kancelarię zleconych w związku z zawartą umową czynności.

§ 7. Czy muszę podawać swoje dane osobowe?

W zależności od tego, do której kategorii podmiotów należysz, inaczej kształtuje się wymóg podania przez Ciebie danych osobowych:

Dobrowolność podania danych kancelarii armińska radcowie prawni

Dobrowolność podania danych osobowych kancelarii armińska radcowie prawni

Dobrowolność podania swoich danych osobowych kancelarii armińska radcowie prawni 3

§ 8. Czy mnie profilujecie?

Kancelaria nie będzie podejmowała wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Ciebie skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływających na Twoją sytuację.

§ 9. Jakie środki bezpieczeństwa stosuje Kancelaria?

W celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa w postaci certyfikatu SSL (Secure Socket Layer). Formularze kontaktowe zabezpieczone są przy użyciu metody recaptcha v3.

§ 10. Informacje dotyczące Cookies

 1. Pliki cookies to niewielki fragment danych osób odwiedzających stronę www.arminska.pl lub osób korzystających ze Sklepu (dalej łącznie jako  „Użytkownicy„) przechowywany na komputerze/urządzeniach przez przeglądarkę internetową podczas przeglądania strony internetowej.
 2. Pliki cookies zbierają i przechowują informacje o tym, kiedy odwiedził_ś stronę oraz w jaki sposób z niej korzystasz, co umożliwia zapisywanie informacji o wizytach na stronie oraz zapewnia lepszą obsługę i doświadczenie w trakcie przeglądania strony oraz dla celów analizy.
 3. Dane osobowe gromadzone z wykorzystaniem plików cookies będą również używane w celu zarządzania Twoją sesją.

Na Koniec

 1. Ta Polityka Prywatności jest zawsze dostępna na stronie internetowej Kancelarii pod adresem www.arminska.pl. W każdej chwili możesz pobrać ten dokument i zapisać go na swoim urządzeniu.
 2. Jeśli będziesz mieć pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z Kancelarią: kancelaria@arminska.pl.
 3. Ta wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 02.03.2023 r.