Armińska Radcowie Prawni

Mój koszyk

Pakiet Godzin RODO

Kategoria: Pakiety godzin | RODO i Dane osobowe

Masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych? Potrzebujesz wsparcia w zakresie wdrożenia i aktualizacji polityk prywatności, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych czy klauzul informacyjnych? Chcesz upewnić się, że Twoja firma jest w pełni zgodna z RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych? Skorzystaj z naszego pakietu 5 godzin dla firm w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Nasz zespół doświadczonych radców prawnych, specjalizujących się w ochronie danych, zapewni Ci kompleksowe wsparcie i praktyczne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb. Naszą ekspertką w tej dziedzinie jest radczyni prawna Natalia Płotka, która dzięki swojej obszernej wiedzy i doświadczeniu pomoże Ci w efektywnym zarządzaniu danymi osobowymi w Twojej organizacji.

975,00 

Opis produktu

Zastanawiasz się, jak dostosować swoje procedury do wymogów RODO? Masz wątpliwości, jak opracować lub zaktualizować politykę prywatności swojej strony internetowej, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych czy klauzule informacyjne? A może potrzebujesz wsparcia w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z bezpieczeństwem danych osobowych? Takiej jak polityki i procedury, czy umowy NDA i oświadczenia o zachowaniu poufności? Uzyskasz wsparcie w tych obszarach wykupując pakiet godzin z obszaru RODO dla firm.

 

Zakres tematyczny Pakietu Godzin RODO

Nasze radczynie prawne, specjalizujące się w ochronie danych osobowych, oferują nie tylko doradztwo, ale również pomoc w przygotowaniu indywidualnie dostosowanych dokumentów. Zakres tematyczny Pakietu Godzin RODO obejmuje:

 1. Klauzule informacyjne,
 2. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 3. Umowy o poufności (NDA) i oświadczenia o zachowaniu poufności,
 4. Polityki i procedury w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych,
 5. Polityka prywatności dla Twojej strony internetowej,
 6. Inne dokumenty wymagane przez RODO i przepisy o ochronie danych.

Zapewniamy, że nasze rozwiązania są zawsze skrojone na miarę i dostosowane do specyfiki działalności Twojej firny, co pozwala na efektywne zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną danych osobowych.

Przykładowe usługi kancelarii, które otrzymujesz w zakresie Pakietu Godzin RODO

 1. Porady, opinie prawne i analizy prawne w zakresie danych osobowych
 2. Analiza i audyt dokumentów prawnych dotyczący RODO
 3. Zalecenia prawne oraz propozycje zaplanowania procesu wdrożenia dokumentów prawnych
 4. Przygotowanie pism, umów, regulaminów i innych dokumentów prawnych
 5. Konsultacje telefoniczne i mailowe, wsparcie przy kontroli, warsztaty i szkolenia dla zespołów

Szczegółowy zakres czynności kancelarii w ramach wykupionego Pakietu Godzin RODO zostanie ustalony z Tobą po zakupie pakietu, analizie Twojej sytuacji ustaleniu potrzeb firmy. Analiza sytuacji faktycznej Twojej firmy wlicza się do czasu pakietu godzin.

W zakres Pakietu Godzin RODO nie wchodzi reprezentacja przed sądami oraz innymi organami władzy publicznej – tego typu czynności realizowane są wyłącznie na indywidualne zlecenie Klienta, po zawarciu stosownej umowy z naszą kancelarią.

Jak skorzystać z Pakietu Godzin RODO:

 1. Kup voucher na Pakiet Godzin RODO w sklepie internetowym.
 2. W terminie 2 dni roboczych skontaktujemy się z Tobą mailowo lub telefonicznie. Ustalimy Twoją sytuację faktyczną oraz potrzeby Twojej firmy w zakresie wykorzystania pakietu godzin.
 3. Zaproponujemy sposób wykorzystania pakietu godzin najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb. Możemy zaproponować także dodatkowe możliwości, jeśli z analizy Twojej sytuacji wynikną wnioski sugerujące dodatkowe działania.
 4. Po zaakceptowaniu przez Ciebie sposobu wykorzystania Pakietu Godzin RODO przystąpimy do jego realizacji.
 5. Kiedy zaczniemy realizować działania w zakresie pakietu godzin, po każdej czynności będziesz od nas otrzymywać informacje o czasie pozostałym do wykorzystania pakietu. Informacji takiej udzielimy także na Twoje każdorazowe zapytanie.
 6. Jeśli pakiet godzin okaże się dla Ciebie niewystarczający, w każdej chwili możesz wykupić nowy pakiet godzin lub zawrzeć z Kancelarią umowę na indywidualną obsługę prawną.

Ważne!

Pakiet godzin można wykorzystać wyłącznie na czynności realizowane dla Twoich osobistych potrzeb lub dla podmiotu, który reprezentujesz zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub przedstawionym kancelarii odpowiednim umocowaniem (pełnomocnictwem). Jeśli kupujesz pakiet godzin w imieniu podmiotu, który reprezentujesz, to z chwilą złożenia zamówienia na zakup pakietu oświadczasz, że jesteś uprawniony do reprezentowania wskazanego podmiotu w tym zakresie i odpowiadasz przed kancelarią za prawidłowość Twojego umocowania. W razie wadliwego umocowania zastosowanie znajdują zasady wynikające z Kodeksu cywilnego. Kancelaria ma prawo wstrzymać realizację usług świadczonych w ramach pakietu godzin do czasu przedstawienia jej prawidłowego umocowania lub jego potwierdzenia przez uprawniony podmiot. Odmowę przedstawienia na prośbę kancelarii umocowania do reprezentacji podmiotu, dla którego realizowane mają być usługi w ramach pakietu godzin, poczytuje się za odstąpienie przez Ciebie od umowy.

Sposób realizacji Pakietu Godzin RODO:

 1. W przypadku konsultacji i porad prawnych, odbywają się one telefonicznie lub online (z wykorzystaniem platformy Teams lub Google Meet).
 2. Opinie, analizy i zalecenia przedstawiane są w formie mailowej lub pisemnej.
 3. Dokumenty są opiniowane i tworzone w pliku Doc. W przypadku opiniowania dokumentu, zmiany nanoszone są w trybie zmian, a komentarze dodawane do poszczególnych fragmentów dokumentu.
 4. Kancelaria w każdej chwili może kontaktować się z Tobą w celu ustalenia dodatkowych informacji. Sprawne udzielenie tych informacji skraca czas realizacji usługi w ramach pakietu godzin.
 5. Usługi realizowane w ramach Pakietu Godzin RODO dotyczą tylko usług kancelarii. Jeśli zaistnieje konieczność poniesienia dodatkowych wydatków lub kosztów na rzecz innych podmiotów w związku z realizacją tych usług, koszty te i wydatki są po stronie klienta. Kancelaria każdorazowo poinformuje Cię o konieczności poniesienia takich kosztów, które wymagają Twojej akceptacji.
 6. Usługi w ramach Pakietu Godzin RODO realizowane są w dni robocze (tj. z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) w godzinach od 9 do 17.00, chyba że w ramach współpracy ustalimy inne godziny.

Ważne!

Niewykorzystany pakiet godzin nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy ani na kolejny wykupiony pakiet. Pakiet jest ważny 30 dni i w tym czasie musisz wykorzystać całe 5 godzin.

Szczegóły Pakietu Godzin RODO

Dlaczego warto skorzystać z pakietu godzin kancelarii armińska radcowie prawni:

 • Dostosowanie do przepisów RODO. Upewniasz się, że Twoja firma działa zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, minimalizując ryzyko naruszeń i potencjalnych kar.
 • Indywidualne doradztwo. Otrzymujesz dostęp do spersonalizowanych porad, które są dostosowane do specyfiki Twojej działalności, co zapewnia bardziej efektywne i celowane wsparcie.
 • Wsparcie ekspertów. Masz możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia radców prawnych specjalizujących się w ochronie danych osobowych. To gwarantuje wysoką jakość usług i bezpieczeństwo. Eksperci, z uwagi na swoją wiedzę i doświadczenie, wykonują pracę szybciej, dlatego pakiet godzin wykorzystujesz optymalnie.
 • Elastyczność. Pakiet godzin pozwala na elastyczne korzystanie z usług kancelarii zgodnie z bieżącymi potrzebami Twojej firmy. Bez konieczności zobowiązywania się do długoterminowych umów. Jeśli będziesz potrzebować więcej czasu – dokupisz kolejny pakiet w wybranym przez siebie czasie. Wtedy, gdy uznasz, że masz taką potrzebę.
 • Oszczędność czasu i zasobów. Dzięki profesjonalnemu wsparciu możesz zaoszczędzić czas i zasoby.  Inaczej musiał_a_byś poświęcić na samodzielne zgłębianie zawiłości przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Minimalizacja ryzyka. Profesjonalne doradztwo zmniejsza ryzyko błędów w przetwarzaniu danych osobowych. To przekłada się na mniejsze ryzyko prawnych i finansowych konsekwencji dla Twojej firmy.
 • Opracowanie dokumentacji. Uzyskasz pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji związanej z RODO, takiej jak polityki prywatności, klauzule informacyjne, umowy powierzenia przetwarzania danych. Są to dokumenty kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania firmy.
 • Szkolenia dla pracowników. Masz możliwość przeszkolenia Twoich pracowników. Dzięki temu zwiększysz świadomość i kompetencje w zakresie ochrony danych osobowych w całej organizacji.
 • Bezpieczeństwo danych. Zwiększasz bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia przepisów, ale także budowania zaufania klientów i partnerów biznesowych.
 • Dostęp do aktualnych informacji. Korzystając z pakietu godzin, masz pewność, że wszelkie działania są zgodne z najnowszymi wytycznymi i interpretacjami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, co jest szczególnie ważne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym.

Kto opiekuje się obszarem danych osobowych?

Usługi prawne z zakresu danych osobowych świadczą zawodowe radczynie prawne kancelarii armińska radcowie prawni. Liderką obszaru danych osobowych (RODO, GDPR) jest radczyni prawna Natalia Płotka, ale porady prawnej mogą udzielić także inne specjalistki kancelarii.

Radca prawny Natalia Płotka

 

Natalia Płotka to liderka obszaru danych osobowych w zespole kancelarii armińska radcowie prawni. Ma ponad 10-letnie doświadczenie jako radca prawny. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawach autorskich oraz licencjach. Natalia ma ogromną wiedzę na temat RODO, doświadczenie we współpracy z inspektorami danych osobowych i dobrze zna orzecznictwo oraz stanowiska organów w tym zakresie. To sprawia, że jest niezastąpionym ekspertem w obszarze danych osobowych. Natalia jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma tytuł radcy prawnego uzyskany w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Natalia nie tylko oferuje skuteczne wsparcie w opracowaniu klauzul informacyjnych i umów powierzenia przetwarzania danych. Również analizuje istniejące umowy, by maksymalnie zabezpieczyć interesy klientów. Stale dąży do poszerzania wiedzy. Potwierdza to ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim. Korzystając z jej ekspertyzy, masz dostęp do najnowszych i najbardziej skutecznych rozwiązań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

Radca prawny Natalia Płotka obrazek do opisu
Ekspertką kancelarii w obszarze danych osobowych jest radczyni prawna Natalia Płotka

Kto może skorzystać z pakietu godzin?

 

Z vouchera na Pakiet Godzin RODO może skorzystać osoba, która go kupiła lub osoba, której voucher ten został podarowany. W każdym przypadku osoba korzystająca z pakietu godzin musi mieć umocowanie do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego występuje.

Ważność Pakietu Godzin RODO

 

 • Usługa Pakietu Godzin RODO jest ważna przez 30 dni od daty zakupu vouchera. Oznacza to, że wszystkie godziny w ramach pakietu muszą zostać wykorzystane maksymalnie w ciągu 30 dni od zakupu usługi pakietu.
 • Godziny w ramach pakietu, które nie zostały wykorzystane w ciągu 30 dni od daty zakupu usługi, przepadają. Godziny te nie przechodzą na kolejny okres ani nie mogą zostać wykorzystane w ramach kolejnego wykupionego pakietu.

Informacje zakupowe

 1. Faktura VAT: do każdego zakupu możemy wystawić fakturę VAT. Aby ją otrzymać, przy składaniu zamówienia podaj dane do faktury: nazwa firmy, adres, NIP
 2. Dostarczenie vouchera: voucher na zakupiony pakiet godzin otrzymasz na swoją skrzynkę mailową w ciągu kilku minut od chwili, gdy nasz system odnotuje Twoją płatność. Jeśli płacisz zwykłym przelewem, możesz go dostać nieco później, ponieważ wysyłamy go dopiero po odnotowaniu płatności na naszym rachunku bankowym. W mailu otrzymasz linki – kliknij w nie, aby pobrać dokumenty. Pobierz i zapisz dokumenty na swoim urządzeniu – komputerze, smartfonie lub dysku.
 3. UWAGA! Voucher ma zabezpieczenie – możesz go pobrać maksymalnie 5 razy. Będzie on dostępny do pobrania przez 10 dni od zakupu. Jeśli nie zdążysz go pobrać lub napotkasz inny problem, napisz do nas: kontakt@arminska.pl.
 4. Płatność: zakupy w naszym sklepie robisz identycznie jak w każdym sklepie internetowym – dodaj produkt (wybrany pakiet wzorów dokumentów) lub usługę do koszyka, a następnie przejdziesz do bramki płatniczej. W naszym sklepie możesz zapłacić wieloma metodami: kartą, szybkim przelewem, Blikiem, zwykłym przelewem. Płatności obsługuje firma PayU. Dowiedz się więcej klikając w stronę Płatności.
 5. Regulamin: przed dokonaniem zakupu, zapoznaj się dokładnie z naszym Regulaminem sprzedaży. Dokonując płatności musisz kliknąć Checkbox, zgadzając się na jego postanowienia.

Potrzebujesz indywidualnej obsługi prawnej dla firm?

 

Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo korzystając z profesjonalnego wsparcia naszej kancelarii. Zapraszamy do umówienia się na indywidualną konsultację z radczynią prawną Natalią Płotką lub innymi specjalistami z naszego zespołu. Specjaliści dostarczą Ci wyczerpujących odpowiedzi i skutecznych rozwiązań idealnie dopasowanych do Twoich potrzeb. Oferujemy indywidualną obsługę prawną dla Twojej firmy. Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie. Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości i pomoże w optymalnym zarządzaniu danymi osobowymi w Twojej organizacji.

 

Zespół kancelarii armińska radcowie prawni
Radczynie prawne z kancelarii armińska radcowie prawni zapraszają do współpracy

Podobne produkty