Armińska Radcowie Prawni

Mój koszyk

Regulamin sklepu internetowego kancelarii armińska radcowie prawni

Na Start

1. Z tego regulaminu dowiesz się m.in. jak kupić wzór umowy, regulamin, wzór pisma lub innego dokumentu, jakie prawa Ci przysługują, jak złożyć reklamację i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

2. Sklep należy do radcy prawnego Katarzyny Armińskiej-Waszczyk, prowadzącej działalność gospodarczą jako armińska radcowie prawni Katarzyna Armińska-Waszczyk.  

3. Dostęp do tego regulaminu masz zawsze, wystarczy, że klikniesz na stronie sklepu podlinkowane słowo „Regulamin” i zapiszesz go sobie w formacie PDF na wybranym dysku lub innym nośniku. Dostęp do regulaminu masz także zawsze przed złożeniem zamówienia oraz po jego złożeniu, bo wysyłamy go do Ciebie mailem razem z potwierdzeniem.

4. Szczegóły Produktów opisane są każdorazowo na stronie internetowej Sklepu – w opisie Produktu. Tam znajdziesz informacje o tym, jak przyda Ci się Produkt i o jego wymaganiach technicznych. 

5. Działamy zgodnie z prawem polskim i cały proces zakupu również podlega prawu polskiemu. Produkty są ocenione, przygotowane i przystosowane do prawa polskiego. Komunikacja przebiega w języku polskim. 

6. Sprzedaż realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.

7. Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Armińska-Waszczyk, prowadząca działalność gospodarcza jako armińska radcowie prawni Katarzyna Armińska-Waszczyk, ul. Aldony 13/2, 80-438 Gdańsk, NIP: 5541717284, REGON: 092907553. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w § 11 Regulaminu.

8. Jako Klient nie masz prawa do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 1. Definicje

 

DZIEŃ ROBOCZY – dzień pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22¹ Kodeksu cywilnego).

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ §1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY – osoba fizyczna kupująca w Sklepie Produkt w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiada on dla niej charakteru zawodowego. 

KLIENT – Ty, niezależnie od tego, czy jesteś Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym

KANCELARIA – sprzedawca i właściciel Sklepu, czyli Katarzyna Armińska-Waszczyk, prowadząca działalność gospodarczą jako armińska radcowie prawni Katarzyna Armińska-Waszczyk, ul. Aldony 13/2, 80-438 Gdańsk, NIP: 5541717284, REGON: 092907553, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju.

SKLEP – platforma internetowa umożliwiająca zakup Produktów działająca pod adresem https://arminska.pl/sklep

PRODUKT – Treści cyfrowe w postaci wzorów umów, regulaminów, pism, oświadczeń oraz innych dokumentów prawnych, które można kupić w Sklepie. Szczegóły każdego Produktu, jego cel, właściwości oraz cena opisane są na stronie Produktu w Sklepie. 

TREŚCI CYFROWE – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, które w Sklepie można kupić w postaci plików PDF oraz Word, w zależności od opisu i specyfiki Produktu. 

UMOWA – umowa zawierana na odległość przez Ciebie z Kancelarią, za pośrednictwem Sklepu, na podstawie której Kancelaria dostarcza Ci Produkt po otrzymaniu zapłaty. 

 

§ 2. Jak skontaktować się z Kancelarią?

W sprawach związanych z działaniem Sklepu oraz sprzedażą Produktów skontaktuj się z Kasią Marczewską pod adresem e-mail: kontakt@arminska.pl, tel. 698 828 322 albo na adres pocztowy: armińska radcowie prawni, Katarzyna Armińska-Waszczyk, ul. Aldony 13/2, 80-438 Gdańsk. 

 

§ 3. Jak kupić Produkt w Sklepie?

1. Chcesz kupić Produkt na stronie Sklepu? Oto, co musisz zrobić::

a) wybierz interesujący Cię Produkt, 

b) przeczytaj jego opis aby sprawdzić, czy odpowiada on Twoim potrzebom i możliwościom technicznym, 

c) dodaj Produkt do koszyka podczas składania zamówienia,

d) uzupełnij swoje dane

e) wybierz sposób płatności

f) zapoznaj się z regulaminem i go zaakceptuj

g) złóż zamówienie klikając przycisk „Zamawiam i płacę”

2. Z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” skutecznie składasz zamówienie i zobowiązujesz się do jego opłacenia, a Kancelaria zobowiązuje się, że dostarczy Ci Produkt niezwłocznie po otrzymaniu płatności. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Tobą a Kancelarią. 

3. Ceny w sklepie są cenami brutto. Ceny podane przy Produkcie są całkowitymi cenami za wszystkie elementy (pliki) składające się na Produkt. 

4. Zakupy w Sklepie zrobisz bez rejestracji – każdorazowo podając swoje dane potrzebne do zawarcia Umowy.  

 

§ 4. Jakie wymagania techniczne trzeba spełniać, żeby kupić w Sklepie Produkt i korzystać z niego?

1. Musisz mieć urządzenie z dostępem do internetu (np. komputer albo smartfon), przeglądarkę internetową obsługującą JavaScript i pliki cookies, oraz  aktywne konto e-mail.

2. Musisz mieć program Adobe Reader lub analogiczny program umożliwiający otwarcie i wypełnianie pliku w formacie PDF oraz program umożliwiający otwarcie i wypełnianie pliku w formacie Word.. 

3. Do pobrania Produktu na swoje urządzenie (komputer, smartfon lub fizyczny albo wirtualny dysk) potrzebujesz połączenia z internetem. Po pobraniu Produktu nie potrzebujesz internetu, aby móc korzystać z Produktu. Jeśli chcesz wydrukować Produkt, potrzebna Ci będzie drukarka z oprogramowaniem umożliwiającym wydruk pliku PDF lub Word. 

4. Produkt możesz pobrać maksymalnie 5 razy w okresie 10 dni od dnia jego otrzymania na Twoją skrzynkę pocztową. W przypadku problemów z wygaśnięciem ważności Produktu lub liczbą pobrań, skontaktuj się z Kancelarią w sposób określony w § 2 regulaminu. 

 

§ 5. Jak zapłacić za Produkt?

1. Za Produkt zapłacisz zwykłym przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Kancelarii, Blikiem albo za pośrednictwem platformy płatniczej PayU. Z uwagi na charakter Produktu, w Sklepie nie zapłacisz za niego za pobraniem.

2. Jeśli dokonujesz płatności za pośrednictwem platformy płatniczej PayU, to podmiotem, który świadczy obsługę płatności jest operator płatności firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego,  wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Operator płatności działa w imieniu i na rzecz kancelarii armińska radcowie prawni.

3. Termin na wykonanie zapłaty wynosi 7 dni. Jeśli po tym czasie Kancelaria nie otrzyma płatności za Produkt umowa zostaje rozwiązana, co oznacza, że Kancelaria nie wyśle Ci Produktu, a Ty nie będziesz musiał za niego zapłacić. 

4. Robiąc zakupy w Sklepie i zaznaczając, że chcesz otrzymać fakturę, zgadzasz się, aby Kancelaria wystawiła i przesłała Ci fakturę elektroniczną. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej. 

 

§ 6. Kiedy i jak otrzymasz Produkt?

1. Sklep prześle Ci Produkt w formie linków niezwłocznie po odnotowaniu płatności za zamówienie, nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego. Standardowo Produkt wysyłany jest w kilka minut po otrzymaniu zapłaty. 

2. Produkt otrzymasz na swój adres e-mail podany podczas zakupów. Po kliknięciu w link, otworzy Ci się okno z plikiem do pobrania i zapisania na wybranym urządzeniu. Zapisz plik, a następnie go otwórz. 

3. Produkt uważa się za dostarczony w chwili, gdy pliki, do których prowadzą linki z maila, będą możliwe do pobrania z Twojej skrzynki e-mail, wskazanej w tym celu.

 

§ 7. Jaką licencję otrzymuję na Produkt? Co mogę z nim zrobić?

1. Kiedy kupujesz Produkt, nabywasz prawo do korzystania z niego. Kancelaria nadal pozostaje właścicielem praw autorskich do Produktu. Jako właściciel, pozwala Ci z niego korzystać. Oznacza to,  że również inne osoby, które kupią ten sam Produkt, co Ty, mogą go używać.

2. Jeśli nie czujesz się komfortowo ze świadomością, że inne osoby używają tego samego Produktu, ale podoba Ci się sposób, w jaki tworzymy nasze wzory, umowy i regulaminy, chętnie zrobimy coś specjalnie dla Ciebie. Taki produkt może obejmować budowanie marki i komunikację wizualną firmy. Jeśli potrzebujesz dedykowanego Produktu stworzonego według Twoich indywidualnych potrzeb, skontaktuj się z nami.

3. Kupując Produkt uzyskujesz płatną, niewyłączną, nieograniczoną w czasie, ogólnoświatową licencję na korzystanie z Produktu zakupionego na następujących warunkach:

a) możesz modyfikować Produkt lub łączyć go z innymi dokumentami. Powstałe w ten sposób dokumenty podlegają warunkom niniejszej licencji. Jeśli jednak połączysz nasz Produkt z innym lub go zmodyfikujesz, nie gwarantujemy zgodności tak powstałego dokumentu z prawem. Działasz na własne ryzyko.

b) możesz wyodrębnić część Produktu i używać go jako odrębnej części, pamiętaj jednak, że jeśli to zrobisz, nie gwarantujemy zgodności tak powstałego utworu z prawem.  Działasz na własne ryzyko.

c) Nie możesz sprzedawać Produktu innym podmiotom, ani oznaczać go i dystrybuować jako produktu własnego. 

d) Nie możesz udzielać sublicencji na Produkt.

4. Żeby prawidłowo skorzystać z Produktu, musisz wypełnić puste pola pozostawione do uzupełnienia przez Ciebie. W komentarzu, będącym składową Produktu, pokazujemy Ci, jak to zrobić. Taki wypełniony Produkt możesz wykorzystać w swojej firmie we własnej działalności komercyjnej i niekomercyjnej, a także jako osoba fizyczna. 

5. Kancelaria zapewnia, że posiada niezbędne autorskie prawa majątkowe oraz stosowne licencje do Produktów lub ich składowych, które umożliwiają jej legalną sprzedaż Produktów w Sklepie.

 

§ 8. Czy można odstąpić od Umowy?

1. Tak, jeśli jesteś Konsumentem albo Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym możesz odstąpić od umowy sprzedaży treści cyfrowych w terminie 14 od dnia zakupu. Nie musisz podawać żadnej przyczyny odstąpienia. Wystarczy, że w tym terminie złożysz oświadczenie o odstąpieniu. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu możesz złożyć w dowolnej formie, składając je mailowo lub wysyłając pocztą na adres wskazany w § 2 regulaminu. Możesz też skorzystać z formularza odstąpienia, którego wzór zamieściliśmy w załączniku do regulaminu.

3. Kiedy Kancelaria otrzyma Twoje oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, zwróci Ci kwotę równą cenie zapłaconej przez Ciebie za Produkt, którego dotyczy odstąpienie. Zrobimy to niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kancelaria dowiedziała się o Twoim odstąpieniu.

4. Kancelaria zwróci Ci pieniądze za Produkt, którego dotyczy odstąpienie, w taki sam sposób, w jaki je od Ciebie otrzymała, chyba że zgodzisz się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku nie poniesiesz z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

5. Odstępując od Umowy masz obowiązek usunąć wszystkie pliki Produktu, którego dotyczy odstąpienie, oraz ich kopie, z wszelkich nośników, na których zostały przez Ciebie zapisane. 

6. Z wyjątkiem opisanym w ust. 2, z uwagi na specyfikę Produktów, które są Treściami Cyfrowymi, prawdo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci, jeśli spełnione są następujące warunki:

a) Kancelaria dostarczyła Ci Produkt za Twoją wyraźną i uprzednią zgodą;

b) Kancelaria poinformowała Cię przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez  Kancelarię utracisz prawo do odstąpienia od Umowy i przyjąłeś to do wiadomości;

c) Kancelaria  przekazała Ci zgodne z prawem potwierdzenie zawarcia Umowy, obejmujące informację o ww. zgodzie, na trwałym nośniku, w rozsądnym czasie po zawarciu Umowy, najpóźniej przed dostarczeniem Produktu.

7. Jeśli jesteś Konsumentem, to możesz odstąpić od Umowy, jeśli Kancelaria niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie ustalonym przez Ciebie i Kancelarię terminie, nie dostarczy Ci Produktu pomimo wezwania do jego dostarczenia.

8. Jeśli jesteś Konsumentem, to możesz odstąpić od umowy nawet bez wezwania Kancelarii do dostarczenia Produktu, jeśli:

a) z oświadczenia Kancelarii lub okoliczności wyraźnie wynika, że Kancelaria nie dostarczy Ci Produktu

b) uzgodniłeś z Kancelarią, lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu miał dla Ciebie istotne znaczenie, a Kancelaria nie dostarczyła go w tym terminie. 

 

§ 9. Za co odpowiada Kancelaria? Jakie mam prawa?

1. Kancelaria odpowiada za to, aby Produkt był zgodny z Umową i odpowiadał celowi określonemu w jego opisie. Odpowiedzialność Kancelarii za zgodność Produktu z Umową ocenia się na chwilę jego dostarczenia i trwa przez dwa lata od tej chwili. 

2. Produkt jest zgodny z Umową, jeśli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji

b) przydatność do szczególnego celu, do którego potrzeby jest Ci Produkt, o ile powiadomiłeś o tym Kancelarią najpóźniej w chwili zawarcia umowy i Kancelaria go zaakceptowała.

3. Ponadto Produkt jest zgodny z umową, jeśli:

a) nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się takiego Produktu, z uwzględnieniem przepisów prawa lub dobrych praktyk

b) jest zgodny z wersją próbną lub zapowiedzią, które Ci udostępniamy przed zawarciem Umowy 

c) występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których możesz, jako konsument, rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Kancelarię lub osoby działające w jej imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Kancelaria wykaże, że: 

– nie wiedziała o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mogła o nim wiedzieć, 

– przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, 

– publiczne zapewnienie nie miało wpływu na Twoją decyzję jako Konsumenta o zawarciu Umowy. 

4. Jeśli w terminie 6 miesięcy od dnia zakupu Produktu zaktualizujemy go do nowszej wersji uwzględniającej w szczególności zmiany prawne i Produkt  zostanie udostępniony w tej wersji do sprzedaży w Sklepie, Kancelaria, w ramach aktualizacji, prześle na Twój adres e-mail podany w procesie zakupu, nową wersję Produktu. Kancelaria zapewnia, że Produkt jest zgodny z prawem na dzień jego sprzedaży, a data aktualizacji Produktu jest zawsze podana w  certyfikacie legalności dołączonym do Produktu. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za zmiany prawne, które wejdą w życie po dniu zakupu Produktu, a które miały wpływ na posługiwanie się przez Ciebie Produktem. 

5. Produkt kupujesz zawsze w jego najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy. 

6. Jeśli Produkt jest niezgodny z Umową, jako Konsument możesz żądać doprowadzenia go do zgodności z Umową.

7. Kancelaria może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową, jeśli jest to niemożliwe lub wymagałoby od niej nadmiernych kosztów.

8. Jeśli Kancelaria może doprowadzić Produkt do zgodności z Umową, robi to w rozsądnym czasie od chwili, gdy została poinformowana o braku zgodności z Umową. Kancelaria robi to bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie jako Konsumenta, uwzględniając charakter oraz cel, w jakim Produkt jest wykorzystywany. Kancelaria ponosi koszty doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. 

9. Jeśli Produkt jest niezgodny z umową i:

a) doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów zgodnie z ust. 7 powyżej

b) Kancelaria nie doprowadziła Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 8 powyżej,

c) brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez wcześniejszego żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową

d) z oświadczenia Kancelarii lub okoliczności wyraźnie wynika, że Kancelaria nie doprowadzi Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie jako Konsumenta,

to jako Konsument możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 10 poniżej.

10. Jako Konsument nie możesz odstąpić od Umowy, jeśli brak zgodności z Umową jest nieistotny. 

11. Kancelaria jest zobowiązana do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści Produktu niezgodnej z Umową.

12. Jeśli żądasz zwrotu ceny za Produkt i na skutek uwzględnionej reklamacji Kancelaria ma obowiązek dokonać zwrotu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, robi to niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny. 

13. Zwrot ceny następuje w taki sam sposób, w jaki Kancelaria otrzymała zapłatę, chyba że jako Konsument wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami. 

 14. Jako Klient nie masz prawa do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

 

§ 10. Jak złożyć reklamację i w jakim trybie będzie ona rozpatrzona?

1. Jeśli chcesz złożyć reklamację dotyczącą procesu zakupu, Produktu lub działania Sklepu, zrób to na adres e-mail lub pisemnie na adres podany w § 2 regulaminu. 

2. Twoją reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni i prześlemy Ci odpowiedź w taki sam sposób, w jaki otrzymaliśmy od Ciebie reklamację, pod warunkiem, że będziemy mieli Twoje dane. W przeciwny razie na reklamację odpowiemy na Twój adres e-mail podany przy składaniu zamówienia lub na taki adres e-mail, jaki nam podasz. 

 

§ 11. Jak Kancelaria przetwarza moje dane osobowe?

1. Z poszanowaniem zasady przejrzystości wynikającej z ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych („RODO”), szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Kancelarię znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce Prywatności.

2. Kancelaria, w związku z zakupem przez Ciebie Produktu, przekazuje Twoje dane w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, kwota zamówienia do operatora płatności firmy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. PayU S.A. z chwilą otrzymania Twoich danych staje się ich administratorem, co oznacza m.in., że jest  uprawnione do stosowania wszelkich mechanizmów ochronnych danych osobowych, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów.

 

§ 12. Jakie są sposoby pozasądowego rozstrzygania sporów?

W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie rezultatu, oprócz wytoczenia powództwa w procesie sądowym możesz skorzystać m.in. z:

a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;

b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;

d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

§ 13. Na koniec

1. Zamówienie składane w Sklepie każdorazowo stanowi odrębną Umowę i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

2. W pozostałych sprawach, które nie zostały szczegółowo opisane w tym regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności Sklepu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2023 r.

 

Załącznik – Formularz odstąpienia od Umowy

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Radca prawny Katarzyna Armińska-Waszczyk

Kancelaria armińska radcowie prawni

ul. Aldony 13/2, 80-438 Gdańsk

adres e-mail: kontakt@arminska.pl

Ja …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego)

 

niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących Produktów w postaci Treści Cyfrowych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia Umowy: …………………………………………………………………………………………………………

 

Adres Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Data ……………………………………..

 

 

……………………………………………………………………………………………….

Podpis (złożony na formularzu papierowym)

Witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w ustawieniach przeglądarki.