Armińska Radcowie Prawni

Mój koszyk

Zespół prawniczek

Kancelarii armińska radcowie prawni

zapraszamy do współpracy

Marta Makulec

radca prawny

Życie zawodowe Marty Makulec to gotowy materiał na podręcznik sztuki doskonalenia prawa. Na swoim koncie Marta ma negocjowanie leasingu samolotów i reprezentowanie linii lotniczej przed ULC, rejestrację narzędzi medycznych, tworzenie umów licencji na programy komputerowe, tworzenie spółek, obsługę transakcji typu M&A, tworzenie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych i doradztwo przy dochodzeniu roszczeń w postępowaniu upadłościowym.

Marta Makulec każdy tekst i dokument prawny potrafi przetłumaczyć na język angielski, którym posługuje się tak, jakby był to jej drugi język ojczysty. Ta umiejętność bardzo się przydaje przy obsłudze międzynarodowych korporacji – klientów kancelarii armińska radcowie prawni, z którymi Marta ma kontakt na co dzień.

Klientom kancelarii doradza w zakresie Compliance, tworzy i opiniuje polityki wewnętrzne, negocjuje umowy wdrożeniowe, SLA i wykorzystania chmury, dokonuje przekształceń, fuzji transgranicznych i rejestracji spółek, a także doradza w zakresie danych osobowych.

 

Prywatnie Martę Makulec pasjonują stosunki międzynarodowe, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, Azji Centralnej i na Kaukazie. Ukończyła kurs taternicki i w wolnych chwilach wspina się na skałkach. Jej miłością jest żeglarstwo morskie. Tylko nieliczni wiedzą, że Marta, w dwuosobowej załodze, przepłynęła Atlantyk na trasie Saint-Malo – Nowy Jork oraz Pacyfik na trasie Wenezuela – Filipiny. Z jej podróży powstają zachwycające zdjęcia, ponieważ fotografia, to jej ukochane hobby.

 

Radca prawny Marta Makulec:

  • ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim
  • jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, Finansów i Bankowości, gdzie zrobiła specjalizację z Bankowości Inwestycyjnej
  • ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie