Armińska Radcowie Prawni

Mój koszyk

Zespół na tle budynków okładka do wpisu i CSIRT w NIS2

CSIRT w Dyrektywie NIS2 – kto zadba o bezpieczeństwo cyfrowe w Polsce?

Żyjemy technologią. Oddychamy nią. Z nią pracujemy, z nią śpimy, z nią spędzamy wolny czas. Naturalnym jest, że cyberbezpieczeństwo plasuje się w czołówce naszych potrzeb i naszego poczucia komfortu. Dlatego Unia Europejska podjęła szereg kroków, aby chronić naszą cyfrową wolność. Przejawem tych działań jest dyrektywa NIS2 (Network and Information Security 2). Jej kluczowym elementem jest CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Czym jest i jak ma sprawić, że poczujemy się bezpieczniej? O tym jest ten artykuł.

Co to jest CSIRT?

CSIRT (Computer Security Incident Response Team) to zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. CSIRT skupia się na szybkiej reakcji na incydenty cybernetyczne oraz koordynuje działania w przypadku ataków na infrastrukturę cyfrową. Zadaniem państw członkowskich jest ustanowienie co najmniej jednego zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego w swoim kraju.

W momencie zagrożenia, niezwykle ważna jest szybka i skuteczna współpraca operacyjna między państwami członkowskimi. Muszą one więc zapewnić odpowiednie zasoby i możliwości techniczne, by była ona możliwa. Warto podejmować działania w celu jej promocji i budowania wzajemnego zaufania między państwami. Dodatkowo każdy kraj Unii musi zapewnić odpowiednią, bezpieczną i odporną infrastrukturę komunikacyjno-informatyczną, która będzie służyła do wymiany informacji pomiędzy podmiotami wskazanymi w dyrektywie oraz zainteresowanymi stronami.

Granatowa sieć ludzi i komputerów połączona obrazek do wpisu o CSIRT

Dyrektywa NIS 2 zaleca, aby państwa członkowskie wyznaczyły osobę, która pełniłaby rolę koordynatora. Taki koordynatora występowałby jako zaufany pośrednik między zgłaszającymi osobami (zarówno fizycznymi jak i prawnymi), a producentami bądź dostawcami. Koordynator identyfikowałby dane podmiotów oraz miał z nimi bezpośredni kontakt. W dalszym etapie udzielałby pomocy zarówno w negocjowaniu oraz zarządzaniu podatnościami.

Jakie CSIRT działają obecnie w Polsce?

W Polsce mamy obecnie kilka zespołów CSIRT. To podmioty, które będą chronić nasze cyberbezpieczeństwo w Polsce. Należą do nich:

 • CSIRT NASK – obsługuje incydenty zgłaszane przez m.in. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, agencje wykonawcze czy uczelnie publiczne
 • CSIRT GOV  – obsługuje incydenty zgłaszane przez m.in. organy władzy publicznej, ZUS czy NFZ
 • CSIRT MON – obsługuje incydenty zgłaszane przez m.in. podmioty podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Jakie są wymogi dla CSIRT?

Dyrektywa NIS 2 szczegółowo określa wymagania dotyczące CSIRT. Zespoły te muszą:

 • Zapewnić wysoką dostępność kanałów komunikacyjnych (np. e-mailowe systemy zgłaszania incydentów czy wewnętrzne kanały komunikacyjne, które pozwolą zespołowi na szybką wymianę informacji),
 • Działać w bezpiecznych lokalizacjach (czyli odpowiednio zabezpieczonych przed zagrożeniami oraz zapewniającym ochronę infrastruktury, danych i procesów),
 • Zapewniać poufność i wiarygodność danych, które są przez nich chronione,
 • Współpracować z międzynarodowymi grupami sieciowymi (czyli międzynarodowych organizacji czy grup eksperckich, które skupiają się na ochronie bezpieczeństwa sieciowego).

Wszystkie wymogi wskazane w dyrektywie NIS2 powinny zapewnić bezpieczeństwo uzyskiwanych danych.

Jak CSIRT wspiera cyberbezpieczeństwo?

CSIRT odgrywają ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego. Dzięki ich działalności możliwa jest szybka wymiana informacji i współpraca między różnymi podmiotami zapewniającymi bezpieczeństwo cyfrowe. To zwiększa stabilność i niezawodność infrastruktury cyfrowej.

Czym jest sieć CSIRT i jakie są jej głównie założenia?

Sieć CSIRT to krajowy zbiór zespołów CSIRT, które mają przyczynić się do wzrostu wzajemnego zaufania oraz promować szybką i skuteczną współpracę między państwami członkowskimi.

Główne założenia oraz cele sieci CSIRT:

 • ułatwienie udostępniania, przekazywania oraz wymiany potrzebnych informacji między zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego,
 • zapewnienie interoperacyjności w specyfikacjach oraz wspomaganie państwa członkowskiego w reagowaniu na incydenty transgraniczne,
 • wymiana informacji o publikacjach i rekomendacjach dotyczących cyberbezpieczeństwa,
 • zapewnienie interoperacyjności w specyfikacjach i protokołach wymiany informacji,
 • pomaganie państwom członkowskim w reagowaniu na incydenty transgraniczne,
 • omawianie i wskazywanie dalszych form współpracy operacyjnej w związku z:
  • kategoriami cyberzagrożeń i incydentów,
  • wczesnym ostrzeganiem,
  • wzajemną pomocą,
  • zasadami i trybem koordynacji w reagowaniu na ryzyka i incydenty transgraniczne,
 • omawianie wniosków z ćwiczeń z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • współpraca i wymiana informacji z regionalnymi i unijnymi centrami monitorowania bezpieczeństwa.
Siatka elektroniczna z kłódkami oplatająca ziemię obrazek do wpisu o CSIRT

Jakie są korzyści z istnienia CSIRT w NIS2?

CSIRT zapewnia spójne i skuteczne podejście do zarządzania ryzykiem cybernetycznym na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej. Działając jako centralny punkt koordynacji działań związanych z reagowaniem na incydenty, CSIRT umożliwia szybką wymianę informacji i współpracę między różnymi podmiotami. To niezwykle ważne zadanie dla skutecznej ochrony infrastruktury cyfrowej. Dzięki swojej działalności CSIRT wspiera utrzymanie stabilności i niezawodności bezpieczeństwa cyfrowego.

Założeniem CSIRT jest zwiększenie zaufania, pewności do środowiska cyfrowego oraz zapewnienie szybkiej i skutecznej współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi. Dzięki szybkiej reakcji na incydenty cybernetyczne oraz współpracy międzysektorowej, CSIRT przyczynia się do zwiększenia odporności europejskiej infrastruktury cyfrowej na ataki oraz minimalizuje potencjalne szkody związane z incydentami cybernetycznymi. Zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego w dyrektywie NIS 2 pełnią kluczową rolę w zabezpieczaniu cyfrowej przyszłości Unii Europejskiej.


Pomożemy Ci przygotować się do wdrożenia NIS2 w Twojej organizacji

W naszej gdańskiej kancelarii armińska radcowie prawni pomożemy Twojej firmie dostosować się do nowych wymogów prawnych w obszarze cyberbezpieczeństwa. Oferujemy kompleksowe wsparcie – od szkoleń po plany wdrożeń rozwiązań dostosowujących przedsiębiorstwo do wymogów NIS2.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • szkolenia i warsztaty dla zarządu i pracowników, które zapewnią im solidną wiedzę na temat NIS2 i najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem cyfrowym,
 • szczegółowe audyty, pozwalające na ocenę poziomu zgodności Twojej instytucji ze zmianami, które będą wymagane na podstawie NIS2,
 • pomoc w planowaniu i wdrażaniu rozwiązań odpowiadających NIS2, aby zapewnić płynne przejście i zgodność z nowymi regulacjami,
 • prawną obsługę spółek – korporacyjną, w zakresie zatrudnienia, własności intelektualnej i danych osobowych.
Zespół kancelarii armińska radcowie prawni
Radczynie prawne z kancelarii armińska radcowie prawni zapraszają do współpracy

IDĘ DO SKLEPU

Niniejszy artykuł ma wyłącznie funkcję informacyjną i publicystyczną i nie stanowi porady prawnej. Jest efektem pracy i wiedzy jego autora. Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub oceny prawnej Twojej konkretnej sytuacji, skontaktuj się z radcą prawnym i poproś o indywidualną opinię.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp