Armińska Radcowie Prawni

Mój koszyk

Umowa o pracę na czas określony wzór

Kategoria: Umowy | Zatrudnienie

Potrzebujesz wzoru umowy o pracę na czas określony? Mamy dla Ciebie gotowy i sprawdzony wzór do zastosowania przez pracodawcę i pracownika. Jest w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawa pracy, co zapewnia bezpieczeństwo obu stronom umowy. Prosty i intuicyjny formularz – gotowy do wypełnienia w kilka minut. Ze wzorem otrzymujesz obowiązkową Informację dla pracownika. Do tego 3xGRATIS!: Wzór umowy o pracę na czas określony w graficznej wersji Legal Design + Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony + Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony. Umowę dostajesz w dwóch wariantach – klasycznym (formalnym) oraz graficznym (w metodzie Legal Design).

134,00 

Opis produktu

Dzięki “Umowie o pracę na czas określony wzór” będziesz w zgodzie z Kodeksem pracy i pozostałymi przepisami z zakresu prawa pracy. Wzór umowy zawiera wszystkie konieczne zgodnie z prawem elementy – określa strony, czas pracy, wprowadza zakres obowiązków, opisuje wynagrodzenie. Do wzoru umowy o pracę dołączyłyśmy obowiązkowy formularz Informacji dla pracownika, a także instrukcję z komentarzem, ułatwiającą wypełnienie dokumentów i prawidłowe zawarcie umowy na czas określony.

„Umowa o pracę na czas określony wzór” to prosty i zgodny z prawem szablon. Jest gotowy do użycia. Wystarczy, że uzupełnisz w nim podstawowe informacje, takie jak dane stron umowy, czas, na jaki umowa ma być zawarta, czy dane do kontaktu. Możesz wypełnić umowę elektronicznie albo wydrukować i ręcznie uzupełnić dane. Treść umowy jest prosta, jasna, precyzyjna, przejrzysta i wyraźna. Dlatego tę umowę zrozumie każdy, kto nie jest prawnikiem. Wersja graficzna umowy sprawia, że czyta się ją szybko, rozumie, i aż chce się podpisać.

dwie strony umowy o pracę na czas określony leżą na zielonym biurku obrazek do produktu
Umowa o pracę zgodna z przepisami kodeksu pracy gotowa do wypełnienia i podpisania

Dla kogo jest ten wzór umowy o pracę na czas określony?

Tę umowę przygotowałyśmy z myślą o pracodawcach, którzy zawierają stosunek pracy z pracownikami, zgodnie z Kodeksem pracy. “Umowa o pracę na czas określony wzór” może być także przydatnym narzędziem dla pracownika, który chce się upewnić, że umowa o pracę na czas określony, którą oferuje mu jego potencjalny pracodawca, jest zgodna z prawem i zabezpiecza jego prawa.

Możliwość dodania zakresu obowiązków na stanowisku

“Umowa o pracę na czas określony wzór” zapewnia pracodawcy możliwość dodania do umowy zakresu obowiązków pracownika na piastowanym przez niego stanowisku. W tym celu wzór umowy przewiduje załącznik nr 1, który pracodawca samodzielnie uzupełnia o zakres obowiązków pracownika.

Możliwość przeniesienia praw autorskich na pracodawcę

Szablon umowy na czas określony ma do zaznaczenia opcję dotyczącą klauzuli o przeniesieniu praw autorskich przez pracownika na pracodawcę. Jeśli taka sytuacja ma miejsce w stosunku pracy między stronami, wówczas zastosowanie znajdzie załącznik nr 2 do umowy.

dwie strony ładnej i prostej umowy o pracę na czas określony leżą na pomarańczowym biurku
Przejrzysta, prosta i przyjazna umowa w wersji Legal Design jest zrozumiała i zachęca do podpisu

Umowa o pracę na czas określony wzór – co zawiera?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy umowa o pracę na czas określony jest krótka, prosta i zwięzła, a większość informacji, obowiązków i benefitów reguluje Informacja dla pracownika i ustawa Kodeks pracy (oraz – jeśli działa u danego pracodawcy – regulamin pracy).

Oto jakie rozdziały i postanowienia znajdziesz w tej umowie:

 1. Rodzaj i miejsce pracy
 2. Czas pracy
 3. Obowiązki pracownika
 4. Wynagrodzenie
 5. Postanowienia końcowe
 6. Adresy do doręczeń

Umowa zawiera także dwa załączniki:
Załącznik 1 – zakres obowiązków (uzupełnia pracodawca)
Załącznik 2 – klauzula dotycząca praw autorskich (jeśli we wzorze umowy zaznaczono, że ma zastosowanie).

Do umowy dołączyłyśmy obowiązkowy dokument:

Informacja dla pracownika – jest to dokument, który pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi najpóźniej w terminie 7 dni od dopuszczenia pracownika do pracy. Dokument ten musi być sporządzony zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Dostajesz aż 3 GRATISY:

 1. Wzór Oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony – taki dokument pracodawca może złożyć pracownikowi, gdy chce się z nim rozstać szybciej, niż przewiduje to umowa o pracę na czas określony. W instrukcji do umowy dodatkowo wyjaśniamy, kiedy taki dokument może być złożony i jak należy go wypełnić.
 2. Wzór Porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – taki dokument pracodawca i pracownik podpisują, gdy obie strony zgadzają się na rozstanie przed upływem okresu, na jaki umowa o pracę na czas określony została zawarta.
 3. Wersję graficzną umowy o pracę na czas określony, Informacji dla pracownika oraz oświadczenia i porozumienia – dokumenty stworzone w metodzie Legal Design, o której piszemy niżej.

Do Wzoru umowy o pracę na czas określony dodajemy Instrukcję z komentarzem. Ułatwia ona wypełnienie umowy i wyjaśnia wybrane zagadnienia prawa pracy. Dzięki niej łatwo samemu wypełnisz wzór umowy bez konieczności kontaktu z prawnikiem.

Informacja dla pracownika w wersji graficznej leży na drewnianym biurku obrazek do produktu
Obowiązkowym dokumentem do umowy o pracę jest informacja dla pracownika, która ma aż 6 stron

Pobierz darmowy fragment Informacji dla pracownika

Wzory, które przygotowujemy w kancelarii armińska radcowie prawni, tworzą zawodowi radcy prawni, dlatego możesz im zaufać. Nie ryzykuj podpisywania anonimowych dokumentów dostępnych w internecie, nie znając ich autora. Może to rodzić poważne komplikacje. Jako prawnicy z wieloletnim stażem, mamy doświadczenie w przygotowywaniu wzorów umów i dokumentów. Zaufaj profesjonalistom.

Tę umowę stworzyłyśmy na bazie doświadczeń współpracy z firmami zatrudniającymi pracowników, znajomości aktualnych przepisów prawa pracy oraz pracy z dokumentami zrozumiałymi dla nie-prawników. Stworzyła ją radczyni prawna Anna Duraj.

Radca prawny Anna Duraj z kancelarii armińska radcowie prawni prezentuje umowę o pracę na czas określony obrazek do produktu
Wzór umowy o pracę na czas określony przygotowała radczyni prawna Anna Duraj

Co zawiera produkt „Umowa o pracę na czas określony wzór”?

Kupując ten produkt otrzymujesz zestaw dokumentów, które ułatwią Ci zawarcie (i potencjalne rozwiązanie) z pracownikiem umowy o pracę na czas określony.

Oto co zawiera pełen pakiet, który kupujesz:

 1. Umowa o pracę na czas określony wzór – wersja klasyczna, formalna w formacie Word (Doc.)
 2. Informacja dla pracownika – wersja klasyczna formalna Word (Doc.)
 3. GRATIS: Umowa o pracę na czas określony wzór oraz Informacja dla pracownika – wersja przygotowana w graficznej metodzie Legal Design
 4. GRATIS: Wzór Oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony – wersja klasyczna formalna Word (Doc.) oraz wersja graficzna Legal Design
 5. GRATIS: Wzór Porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – wersja klasyczna formalna Word (Doc.) oraz wersja graficzna Legal Design
 6. Instrukcja do umowy z omówieniem najważniejszych kwestii i ułatwiająca samodzielne wypełnienie umowy
 7. Certyfikat legalności – kancelaria armińska radcowie prawni deklaruje, że dokumenty, które kupujesz, zostały przygotowane i przeanalizowane przez zespół radców prawnych i są zgodne ze stanem prawnym. Data, na którą został oceniony stan prawny dokumentów, jest wskazana w certyfikacie.

Uwaga! W zestawie znajdziesz 2 wersje umowy – jedna w graficznej konwencji Legal Design, druga w klasycznej wersji formalnej (sam tekst). Obie wersje są zgodne z prawem i przepisami ustawy Kodeks pracy. Tylko od Ciebie zależy, którą wersję umowy podpiszesz z Twoim pracownikiem.

Łatwa edycja umowy powierzenia danych wzór w formacie Word

W pakiecie znajdziesz tradycyjną, klasyczną umowę w formacie Word (Doc), którą możesz łatwo edytować według własnych potrzeb. Na przykład zmieniając czcionkę lub dodając stopkę i nagłówek z Twoim logo. W instrukcji wyjaśniamy, jak w prosty sposób edytować tę wersję umowy. Natomiast jako bonus dostajesz od nas także wersję umowy przygotowaną w nowatorskiej metodzie Legal Design.

 

Zalety dokumentów tworzonych przez kancelarią armińska radcowie prawni
Wzór umowy o pracę na czas określony od kancelarii armińska radcowie prawni ma wiele zalet

Co to znaczy, że wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  przygotowałyśmy w konwencji Legal Design?

Legal Design to filozofia tworzenia dokumentów prawnych. Chodzi o to, aby zachowując swoją merytoryczną wartość i funkcję, były one przyjazne i zrozumiałe dla odbiorcy. Poprzez wykorzystanie w dokumentach grafik, kolorów, wykresów oraz prostego, zrozumiałego języka, osiąga się efekt zrozumienia i chęci zapoznania się z takim dokumentem. Takie umowy i regulaminy powstają z myślą o wszystkich odbiorcach prawa, również takich, którzy nie mają z nim styczności na co dzień. Taki sposób przedstawiania prawa spodoba się zwłaszcza młodym firmom, start-up‘om i tym, którzy chcą się wyróżnić. To świetny sposób, na budowanie swojej marki.

„Legal Design to tworzenie pewnej relacji z użytkownikiem końcowym. To upraszczanie życia, to większe zrozumienie potrzeb klienta. Wydaje mi się, że to jest fascynujące, bo to jest odejście od tradycyjnego rozumienia prawa, po to właśnie, a by tworzyć coś nowego, nową wartość.”
Radca prawny Katarzyna Armińska-Waszczyk – właścicielka kancelarii armińska radcowie prawni

Informacje techniczne

Format:  Word i PDF
Rozmiar: Umowa o pracę na czas określony wzór – wersja klasyczna, formalna – 90 KB (Doc), wersja Legal Design (PDF) – 322 KB. Informacja dla pracownika – wersja klasyczna, formalna – 63 KB (Doc), wersja graficzna Legal Design (PDF) – 455 KB. Wzór oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na czas określony – wersja formalna – 42 KB (Doc), wersja Legal Design (PDF) – 54 KB. Wzór porozumienia o rozwiązaniu umowy na czas określony – wersja formalna – 43 KB (Doc), wersja Legal Design (PDF) – 68 KB. Instrukcja do wypełnienia umowy (PDF) – 433 KB; Certyfikat legalności – 588 KB (PDF).
Na jakie urządzenie?: Komputer, tablet, smartfon, do wydruku
Czy potrzebny internet?: Tak – do pobrania dokumentu na urządzenie lub zapisu w chmurze, nie – do wydruku
Liczba stron: Wzór umowy o pracę na czas określony: 3 + 3 str. załączniki – wersja formalna (tak samo wersja Legal Design). Informacja dla pracownika: 5 w wersji formalnej, 6 w wersji Legal Design. Wzór oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony: 1 w wersji formalnej, 2 w wersji Legal Design. Wzór porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony: 2 w wersji formalnej, 2 w wersji Legal Design. Instrukcja do umowy: 11.
Data aktualizacji: 20.10.2023 r.
Sposób dostawy: Na podany adres e-mail po opłaceniu zamówienia. Dostawa jest darmowa.

Sposób otwarcia i edycji:

1. PDF: Otwórz w programie Adobe Acrobat i kliknij funkcję „Wypełnij i podpisz”. Najedź kursorem na miejsce, które chcesz wypełnić i kliknij, a potem uzupełnij dane.
2. Word: Edytuj w normalnym trybie udostępnionym przez Word. Możesz usuwać grafiki, zmienić czcionkę, dodać logo.

 

Informacje zakupowe

 1. Faktura VAT: do każdego zakupu możemy wystawić fakturę VAT. Aby ją otrzymać, przy składaniu zamówienia podaj dane do faktury: nazwa firmy, adres, NIP
 2. Płatność: zakupy w naszym sklepie robisz identycznie jak w każdym sklepie internetowym – dodaj produkt (wybrany pakiet wzorów dokumentów) do koszyka, a następnie przejdziesz do bramki płatniczej. W naszym sklepie możesz zapłacić wieloma metodami: kartą, szybkim przelewem, Blikiem, zwykłym przelewem. Płatności obsługuje firma PayU. Dowiedz się więcej klikając w stronę Płatności.
 3. Dostarczenie wzoru: zakupione wzory dokumentów otrzymasz na swoją skrzynkę mailową w ciągu kilku minut od chwili, gdy nasz system odnotuje Twoją płatność. Jeśli płacisz zwykłym przelewem, dokumenty możesz dostać nieco później, ponieważ wysyłamy je dopiero po odnotowaniu płatności na naszym rachunku bankowym. W mailu otrzymasz linki – kliknij w nie, aby pobrać dokumenty. Pobierz i zapisz dokumenty na swoim urządzeniu – komputerze, smartfonie lub dysku. Jeśli po dokonaniu płatności dokumenty nie dotarły do Ciebie w ciągu kilku minut, koniecznie napisz do nas: kontakt@arminska.pl.
 4. UWAGA! Dokumenty mają zabezpieczenie – każdy dokument możesz pobrać maksymalnie 5 razy. Dokumenty będą dostępne do pobrania przez 10 dni od zakupu. Jeśli nie zdążysz ich pobrać lub napotkasz inny problem, napisz do nas: kontakt@arminska.pl.
 5. Prze dokonaniem zakupu, zapoznaj się dokładnie z naszym Regulaminem sprzedaży. Dokonując płatności musisz kliknąć Checkbox, zgadzając się na jego postanowienia.

Potrzebujesz dedykowanej wersji umowy?

Umowa jest standardowym, ogólnym szablonem, który można zastosować do większości przypadków umowy o pracę na czas określony. Jednak w przypadku specyficznej relacji, z dużą odpowiedzialnością na stanowisku, szerokim zakresem obowiązków, skontaktuj się z naszą kancelarią. Pomożemy Ci wybrać najbardziej optymalny dla Twojej firmy model angażowania personelu. Przygotujemy dla Ciebie dedykowaną wersję umowy dokładnie opisującą i zabezpieczającą prawa i obowiązki pracownika lub współpracownika. Jeśli potrzebujesz takiej umowy – skontaktuj się z nami.

Zespół kancelarii armińska radcowie prawni
Radczynie prawne z kancelarii armińska radcowie prawni zapraszają do współpracy

Podobne produkty