Armińska Radcowie Prawni

Mój koszyk

Pakiet Godzin Zatrudnienie

Kategoria: Zatrudnienie | Pakiety godzin

Potrzebujesz wsparcia w kwestiach prawnych związanych z zatrudnieniem w Twojej firmie? Nasz Pakiet Godzin Zatrudnienie stworzyłyśmy z myślą o pracodawcach takich jak Ty. To usługa dla tych, którzy szukają bezpieczeństwa prawego oraz optymalizacji procesów pracowniczych. Kup pakiet 5 godzin, który obejmuje:

 • przygotowanie i analizę dokumentów pracowniczych,
 • tworzenie i ocenę regulaminów,
 • wsparcie w restrukturyzacji zatrudnienia,
 • doradztwo przy rozwiązywaniu stosunku pracy, a także
 • kompleksowe podejście do zwolnień grupowych, w tym negocjacje i współpracę ze związkami zawodowymi.

Zespół naszych ekspertek, znających się i praktykujących w prawie pracy, zapewni Ci dostęp do dobrych praktyk i indywidualnie dostosowanych rozwiązań. Pomogą Ci one skutecznie zarządzać Twoją kadrą i uniknąć potencjalnych problemów prawnych.

975,00 

Opis produktu

Zastanawiasz się, jak zapewnić zgodność Twoich dokumentów pracowniczych z obowiązującymi przepisami? Masz wątpliwości, jak stworzyć lub zaktualizować regulaminy pracy, wynagradzania czy pracy zdalnej? A może potrzebujesz wsparcia w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, opracowania procedur rozwiązywania stosunków pracy czy przygotowania do zwolnień grupowych?

Uzyskasz wsparcie w tych obszarach, wykupując nasz Pakiet Godzin Zatrudnienie dla pracodawców. Pomożemy Ci w opracowaniu niezbędnych dokumentów, doradztwie strategicznym oraz negocjacjach, zapewniając spokój i bezpieczeństwo prawne w zarządzaniu kadrą Twojej firmy.

Zakres tematyczny Pakietu Godzin Zatrudnienie

Nasze radczynie prawne, specjalizujące się w prawie pracy, oferują doradztwo oraz pomoc w przygotowaniu indywidualnie dostosowanych dokumentów. Zakres tematyczny naszego Pakietu Godzin Zatrudnienie obejmuje:

 • Umowy o pracę oraz inne dokumenty pracownicze,
 • Regulaminy pracy, wynagradzania, pracy zdalnej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i inne,
 • Opinie, analizy i zalecenia w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia,
 • Procedury rozwiązywania stosunku pracy,
 • Wsparcie w procesie zwolnień grupowych, w tym analizę, dokumentację, negocjacje oraz planowanie,
 • Inne dokumenty wymagane przez prawo pracy.

Zapewniamy, że nasze rozwiązania są zawsze skrojone na miarę i dostosowane do specyfiki działalności Twojej firmy, co pozwala na efektywne zarządzanie kwestiami pracowniczymi i zmniejsza ryzyko związane z niezgodnością z przepisami prawa pracy.

 

Przykładowe usługi kancelarii, które otrzymujesz w zakresie Pakietu Godzin Zatrudnienie

 1. Porady, opinie prawne i analizy prawne w zakresie HR i zatrudnienia
 2. Analiza i audyt dokumentów prawnych i pracowniczych obowiązujących w Twojej firmie
 3. Zalecenia prawne oraz propozycje zaplanowania procesu restrukturyzacji zatrudnienia lub wdrożenia nowych dokumentów prawnych
 4. Przygotowanie pism, umów, regulaminów i innych dokumentów prawnych
 5. Konsultacje telefoniczne i mailowe, wsparcie przy negocjacjach i kontroli, warsztaty i szkolenia dla zespołów

Szczegółowy zakres czynności kancelarii w ramach wykupionego Pakietu Godzin Zatrudnienie zostanie ustalony z Tobą po zakupie pakietu, analizie Twojej sytuacji i ustaleniu potrzeb firmy. Analiza sytuacji faktycznej Twojej firmy wlicza się do czasu pakietu godzin.

W zakres Pakietu Godzin RODO nie wchodzi reprezentacja przed sądami oraz innymi organami władzy publicznej – tego typu czynności realizowane są wyłącznie na indywidualne zlecenie Klienta, po zawarciu stosownej umowy z naszą kancelarią.

Jak skorzystać z Pakietu Godzin Zatrudnienie:

 1. Kup voucher na Pakiet Godzin Zatrudnienie w sklepie internetowym.
 2. W terminie 2 dni roboczych skontaktujemy się z Tobą mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia Twojej sytuacji faktycznej oraz potrzeb Twojej firmy w zakresie wykorzystania pakietu godzin.
 3. Zaproponujemy sposób wykorzystania pakietu godzin najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb. Możemy zaproponować także dodatkowe możliwości, jeśli z analizy Twojej sytuacji wynikną wnioski sugerujące dodatkowe działania.
 4. Po zaakceptowaniu przez Ciebie sposobu wykorzystania Pakietu Godzin Zatrudnienie przystąpimy do jego realizacji.
 5. Kiedy zaczniemy realizować działania w zakresie pakietu godzin, po każdej czynności będziesz od nas otrzymywać informacje o czasie pozostałym do wykorzystania pakietu. Informacji takiej udzielimy także na Twoje każdorazowe zapytanie.
 6. Jeśli pakiet godzin okaże się dla Ciebie niewystarczający, w każdej chwili możesz wykupić nowy pakiet godzin lub zawrzeć z Kancelarią umowę na indywidualną obsługę prawną.

Ważne!

Pakiet godzin można wykorzystać wyłącznie na czynności realizowane dla Twoich osobistych potrzeb lub dla podmiotu, który reprezentujesz zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub przedstawionym kancelarii odpowiednim umocowaniem (pełnomocnictwem). Jeśli kupujesz pakiet godzin w imieniu podmiotu, który reprezentujesz, to z chwilą złożenia zamówienia na zakup pakietu oświadczasz, że jesteś uprawniony do reprezentowania wskazanego podmiotu w tym zakresie i odpowiadasz przed kancelarią za prawidłowość Twojego umocowania. W razie wadliwego umocowania zastosowanie znajdują zasady wynikające z Kodeksu cywilnego. Kancelaria ma prawo wstrzymać realizację usług świadczonych w ramach pakietu godzin do czasu przedstawienia jej prawidłowego umocowania lub jego potwierdzenia przez uprawniony podmiot. Odmowę przedstawienia na prośbę kancelarii umocowania do reprezentacji podmiotu, dla którego realizowane mają być usługi w ramach pakietu godzin, poczytuje się za odstąpienie przez Ciebie od umowy.

Sposób realizacji Pakietu Godzin Zatrudnienie:

 1. Konsultacje i porady prawne, odbywają się one telefonicznie lub online (z wykorzystaniem platformy Teams lub Google Meet).
 2. Opinie, analizy i zalecenia przedstawiane są w formie mailowej lub pisemnej.
 3. Dokumenty są opiniowane i tworzone w pliku Doc. W przypadku opiniowania dokumentu, zmiany nanoszone są w trybie zmian, a komentarze dodawane do poszczególnych fragmentów dokumentu.
 4. Kancelaria w każdej chwili może kontaktować się z Tobą w celu ustalenia dodatkowych informacji. Sprawne udzielenie tych informacji skraca czas realizacji usługi w ramach pakietu godzin.
 5. Usługi realizowane w ramach Pakietu Godzin Zatrudnienie dotyczą tylko usług kancelarii. Jeśli zaistnieje konieczność poniesienia dodatkowych wydatków lub kosztów na rzecz innych podmiotów w związku z realizacją tych usług, koszty te i wydatki są po stronie klienta. Kancelaria każdorazowo poinformuje Cię o konieczności poniesienia takich kosztów, które wymagają Twojej akceptacji.
 6. Usługi w ramach Pakietu Godzin Zatrudnienie realizowane są w dni robocze (tj. z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) w godzinach od 9 do 17.00, chyba że w ramach współpracy ustalimy inne godziny.

Ważne!

Niewykorzystany pakiet godzin nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy ani na kolejny wykupiony pakiet. Pakiet jest ważny 30 dni i w tym czasie musisz wykorzystać całe 5 godzin.

Szczegóły Pakietu Godzin Zatrudnienie

Dlaczego warto skorzystać z Pakietu Godzin kancelarii armińska radcowie prawni:

 • Dostosowanie do przepisów prawa pracy. Upewniasz się, że Twoja firma przestrzega aktualnych przepisów dotyczących zatrudnienia, minimalizując ryzyko naruszeń i potencjalnych konsekwencji prawnych.
 • Indywidualne doradztwo. Otrzymujesz dostęp do spersonalizowanych porad, które są dostosowane do specyfiki Twojej działalności, co zapewnia bardziej efektywne i skierowane wsparcie w kwestiach pracowniczych.
 • Wsparcie ekspertów. Korzystasz z wiedzy i doświadczenia radców prawnych specjalizujących się w prawie pracy, co gwarantuje wysoką jakość usług i bezpieczeństwo prawne. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu prace są wykonywane szybciej, co optymalizuje wykorzystanie zakupionego pakietu godzin.
 • Elastyczność. Pakiet godzin pozwala na elastyczne korzystanie z usług kancelarii zgodnie z bieżącymi potrzebami Twojej firmy, bez konieczności zobowiązywania się do długoterminowych umów. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, możesz dokupić kolejny pakiet w wybranym przez siebie momencie.
 • Oszczędność czasu i zasobów. Dzięki profesjonalnemu wsparciu zaoszczędzisz czas i zasoby, które inaczej musiałbyś poświęcić na samodzielne zgłębianie zawiłości przepisów prawa pracy.
 • Minimalizacja ryzyka. Profesjonalne doradztwo zmniejsza ryzyko błędów w zarządzaniu zespołami pracowników, co przekłada się na mniejsze ryzyko prawnych i finansowych konsekwencji dla Twojej firmy.
 • Opracowanie dokumentacji. Uzyskasz pomoc w przygotowaniu i analizie niezbędnych dokumentów pracowniczych i regulaminów, co jest bardzo ważne dla prawidłowego zarządzania zatrudnieniem.
 • Szkolenia dla kierownictwa i HR. Masz możliwość zorganizowania szkoleń dla swoich pracowników odpowiedzialnych za HR, oraz dla kierownictwa. W ten sposób zwiększysz ich świadomość i kompetencje w zakresie prawa pracy.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa prawnego. Poprawiasz bezpieczeństwo prawne procesów związanych z zatrudnieniem, co jest istotne punktu widzenia przepisów oraz stabilności i wizerunku Twojej firmy.
 • Dostęp do aktualnych informacji. Korzystając z pakietu godzin, masz pewność, że wszelkie działania są zgodne z najnowszymi wytycznymi i interpretacjami prawa pracy, co jest szczególnie ważne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym.

Kto udziela porady prawnej z prawa pracy?

Nasz zespół łączy wiedzę z prawa pracy, zasobów ludzkich, psychologii organizacji i zarządzania zmianą. Radczynie prawne w naszej kancelarii specjalizują się w prawie zatrudnienia, co pozwala nam efektywnie wspierać Cię w zarządzaniu Twoimi pracownikami i procesami HR.

Mamy szeroką wiedzę teoretyczną i doświadczenie. Jesteśmy na bieżąco z wytycznymi krajowych i europejskich organów pracowniczych. Dzięki temu skutecznie doradzamy firmom z różnych branż, pomagając im w adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Radczyni prawna Anna Duraj – liderka obszaru HR i Zatrudnienia

 

Anna Duraj to doświadczona radczyni prawna specjalizująca się w prawie pracy, która w kancelarii armińska radcowie prawni udziela porad prawnych z zakresu zatrudnienia i HR. Jej wiedza i umiejętności są oparte na wieloletnim wykształceniu i praktyce zawodowej.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim i zdała egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Pracowała w kancelariach prawnych na Pomorzu. Anna jest cenioną ekspertką, docenianą za dogłębną znajomość przepisów prawa pracy oraz praktyczne podejście do problemów w relacji pracownik-pracodawca.

radca prawny Anna Duraj liderka obszaru zatrudnienie kancelarii armińska radcowie prawni

 

Kto może skorzystać z pakietu godzin?

Z vouchera na Pakiet Godzin Zatrudnienie może skorzystać osoba, która go kupiła lub osoba, której voucher ten został podarowany. W każdym przypadku osoba korzystająca z pakietu godzin musi mieć umocowanie do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego występuje.

Ważność Pakietu Godzin Zatrudnienie

Usługa Pakietu Godzin Zatrudnienie jest ważna przez 30 dni od daty zakupu vouchera. Oznacza to, że wszystkie godziny w ramach pakietu muszą zostać wykorzystane maksymalnie w ciągu 30 dni od zakupu usługi pakietu godzin.

Godziny w ramach pakietu, które nie zostały wykorzystane w ciągu 30 dni od daty zakupu usługi, przepadają. Godziny te nie przechodzą na kolejny okres ani nie mogą zostać wykorzystane w ramach kolejnego wykupionego pakietu.

Informacje zakupowe

 1. Faktura VAT: do każdego zakupu możemy wystawić fakturę VAT. Aby ją otrzymać, przy składaniu zamówienia podaj dane do faktury: nazwa firmy, adres, NIP
 2. Dostarczenie vouchera: voucher na zakupiony pakiet godzin otrzymasz na swoją skrzynkę mailową w ciągu kilku minut od chwili, gdy nasz system odnotuje Twoją płatność. Jeśli płacisz zwykłym przelewem, możesz go dostać nieco później, ponieważ wysyłamy go dopiero po odnotowaniu płatności na naszym rachunku bankowym. W mailu otrzymasz linki – kliknij w nie, aby pobrać dokumenty. Pobierz i zapisz dokumenty na swoim urządzeniu – komputerze, smartfonie lub dysku.
 3. UWAGA! Voucher ma zabezpieczenie – możesz go pobrać maksymalnie 5 razy. Będzie on dostępny do pobrania przez 10 dni od zakupu. Jeśli nie zdążysz go pobrać lub napotkasz inny problem, napisz do nas: kontakt@arminska.pl.
 4. Płatność: zakupy w naszym sklepie robisz identycznie jak w każdym sklepie internetowym. Dodaj produkt (wybrany pakiet wzorów dokumentów) lub usługę do koszyka, a następnie przejdziesz do bramki płatniczej. W naszym sklepie możesz zapłacić wieloma metodami: kartą, szybkim przelewem, Blikiem, zwykłym przelewem. Płatności obsługuje firma PayU. Dowiedz się więcej klikając w stronę Płatności.
 5. Regulamin: przed dokonaniem zakupu, zapoznaj się dokładnie z naszym Regulaminem sprzedaży. Dokonując płatności musisz kliknąć Checkbox, zgadzając się na jego postanowienia.

Sprawdź naszą ofertę z zakresu HR, zatrudnienia i prawa pracy

Nasza kancelaria oferuje także szeroki wachlarz szytych na miarę i gotowych usług związanych z HR, zatrudnieniem i prawem pracy. Zobacz:

Potrzebujesz indywidualnego wsparcia w zarządzaniu pracownikami i korzystaniem z prawa pracy?

Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo korzystając z profesjonalnego wsparcia naszej kancelarii. Zapraszamy do umówienia się na indywidualną konsultację z radcą prawnym. Nasi eksperci dostarczą Ci wyczerpujących odpowiedzi i skutecznych rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Oferujemy indywidualną obsługę prawną w zakresie zatrudnienia. Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie. Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości i pomożemy w optymalnym zarządzaniu kwestiami pracowniczymi w Twojej organizacji.

 

zespół prawniczek z kancelarii armińska radcowie prawni
Zapraszamy do współpracy

Podobne produkty