Armińska Radcowie Prawni

Mój koszyk

Umowa najmu okazjonalnego wzór

Kategoria: Umowy

Interesuje Cię umowa najmu okazjonalnego bez notariusza? Wybierz umowę najmu okazjonalnego PDF przygotowaną przez zespół ekspertów – radców prawnych z kancelarii armińska radcowie prawni. GRATIS! 3 Załączniki + Wzór żądania opróżnienia lokalu, o łącznej wartości 60 zł! Zgodnie z przepisami umowę najmu okazjonalnego zawrzesz w zwykłej formie pisemnej, a akt notarialny potrzebny jest tylko dla oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji. Kup wzór umowy najmu okazjonalnego w 2 wersjach + gratis 3 załączniki i wzór żądania opróżnienia lokalu i oszczędzaj na wynajmie swojego mieszkania.

89,00 

Opis produktu

Umowa o najem okazjonalny mieszkania jest regulowana odrębnymi przepisami o ochronie praw lokatorów. Jej specjalny tryb zabezpiecza właściciela mieszkania. Może on łatwiej eksmitować najemcę, gdy ten nie chce opuścić lokalu mieszkalnego po zakończeniu umowy. W naszej kancelarii przygotowałyśmy specjalny wzór umowy najmu okazjonalnego mieszkania – kupując ten wzór dostajesz dwie wersje umowy – formalną, napisaną typowym językiem prawniczym, oraz graficzną, dla łatwiejszego odbioru.

 

Dostajesz też GRATIS! 3 Załączniki, które będą potrzebne do zawarcia umowy i jej skutecznego działania oraz GRATIS! Wzór żądania opróżnienia lokalu, które jako właściciel możesz wysłać do najemcy – wszystko o łącznej wartości 60 zł. 

 

Umowa najmu okazjonalnego wzór 2023 – co znajdziesz we wzorze PDF?

 

Aby skutecznie zawrzeć, a następnie wykonać umowę najmu okazjonalnego mieszkania, musi ona posiadać postanowienia oraz załączniki określone przez przepisy prawa. Zespół radczyń prawnych z naszej kancelarii zadbał o to, aby wzór wynajmu okazjonalnego (zarówno w wersji formalnej, jak i graficznej) zawierał wszystkie wymagane prawem punkty. Umowa najmu okazjonalnego PDF w wersji graficznej Legal Design (patrz niżej) napisana jest prostym i zrozumiałym dla każdego językiem, a jej graficzna oprawia sprawi, że chce się ją przeczytać i podpisać. Wolisz tradycyjną, prawniczą umowę? Znajdziesz ją w tym pakiecie w tradycyjnej formie Word (Doc.) i PDF.

„Dziękujemy za umowę najmu. Ostatecznie udało mi się skorzystać z  Pani wzoru i jestem bardzo zadowolona.” Pani Monika, kupiła umowę najmu okazjonalnego w grudniu 2023 r.

Oto jakie rozdziały znajdziesz w tej umowie:

 

 1. Opis wynajmowanego mieszkania
 2. Zapewnienia stron co do sposobu wykonywania umowy
 3. Sposób przekazania mieszkania
 4. Postanowienia o kaucji
 5. Postanowienia o czynszu dla wynajmującego
 6. Zasady ponoszenia opłat innych niż czynsz najmu
 7. Obowiązki Wynajmującego
 8. Zasady wykonywania napraw, ulepszeń i adaptacji
 9. Reguły udostępnienia mieszkania wynajmującemu
 10. Czas, na jaki zawierana jest umowa
 11. Przypadki, gdy wypowiedzenie umowy jest możliwe oraz zasady jej rozwiązania
 12. Zobowiązania Najemcy
 13. Zasady dotyczące wydania mieszkania po zakończeniu umowy
 14. Postanowienia końcowe

Do wzoru umowy najmu okazjonalnego dołączyliśmy także za darmo zestaw potrzebnych załączników. Możesz zawrzeć umowę najmu okazjonalnego bez notariusza. Tylko jeden załącznik będzie wymagał aktu notarialnego – ten załącznik przygotuje Ci sam notariusz, ale w umowie przewidziałyśmy już konieczność jego dodania. Przewidziałyśmy też, że wynajmujący powinien załączyć do umowy świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania.

GRATIS! 3 załączniki i Wzór o łącznej wartości 60 zł do umowy najmu okazjonalnego PDF:

 1. Załącznik 1 – Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie Najemcy zawierające wskazanie lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu będącego przedmiotem niniejszej Umowy
 3. Załącznik 3 – Oświadczenie właściciela lokalu, do którego Najemca będzie mógł się przenieść w razie ustania stosunku najmu
 4. Załącznik 4 – Oświadczenie Najemcy o podaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania mieszkania. – Ten załącznik powinien stanowić akt notarialny załączony do umowy okazjonalnej najmu – podpiszesz go i dostaniesz od notariusza.
 5. Załącznik 5 – Kopia świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu – Ten dokument powinien dołączyć do umowy wynajmujący
 6. Wzór żądania opróżnienia lokalu przez właściciela

Masz pytania dotyczące prawidłowego zastosowania umowy najmu okazjonalnego mieszkania?

Dla kogo jest ten wzór umowy najmu okazjonalnego mieszkania?

 

Ten wzór umowy najmu okazjonalnego przygotowałyśmy z myślą o osobach prywatnych (osobach fizycznych), z których jedna wynajmuje drugiej mieszkanie w celach mieszkaniowych, ale żadna nie jest przedsiębiorcą i nie prowadzi działalności w zakresie wynajmu mieszkań. Więc najemca i wynajmujący to osoby prywatne.

Umowa najmu okazjonalnego jest umową na czas określony zawieraną na maksymalnie 10 lat. Nasz wzór umowy najmu okazjonalnego stosuje się właśnie do takiego wynajmu mieszkań.

 • Uwaga! W zestawie znajdziesz 2 wersje umowy – jedna w graficznej konwencji Legal Design, druga napisana klasycznym językiem prawnym. Obie wersje są przygotowane w zgodzie z prawem. Zwracamy uwagę, że jako Wynajmujący umowę najmu okazjonalnego będziesz musiał przedłożyć w urzędzie skarbowym. Jeśli obawiasz się, że dla Twojego urzędu wersja graficzna w konwencji Legal Design może być zbyt nowatorska, podpisz wersję formalną Word lub PDF. Podobnie – Żądanie wydania lokalu –  może wymagać podpisania go w obecności notariusza. Jeśli nie chcesz pokazywać urzędnikom wersji graficznej umowy, wybierz i podpisz tradycyjną, formalną, napisaną prawniczym językiem wersję, która jest elementem produktu, który kupujesz.
 • Uwaga! Ten wzór nie jest stworzony dla firm, które prowadzą działalność w zakresie wynajmu mieszkań lub lokali. Do takich relacji należy zastosować dedykowany wzór umowy najmu. Potrzebujesz takiej umowy? Skontaktuj się z nami.
 • Uwaga! Zawierając umowę najmu okazjonalnego wydrukuj dwa egzemplarze. Niech każda ze stron podpisze oba egzemplarze umowy. Wtedy jedną umowę otrzyma Najemca, a drugą Wynajmujący. Załącznik w formie „Oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji” musi być w formie aktu notarialnego, dlatego w tym celu musisz udać się do notariusza, który go dla Ciebie stworzy. Zwróć uwagę, że koszty stworzenia samego załącznika będą niższe, niż przygotowanie przez notariusza całej umowy ze wszystkimi załącznikami.

Co zawiera produkt „Umowa najmu okazjonalnego mieszkania wzór”?

 

Kupując ten produkt otrzymujesz zestaw dokumentów, które ułatwią Ci podpisanie i zarządzanie umowami zawieranymi z najemcą lub najemcami.

Oto co zawiera pełen pakiet, który kupujesz:

 1. Wzór umowy najmu okazjonalnego mieszkania przygotowany w tradycyjnej, klasycznej konwencji formalnej (formalny język prawniczy), w wersji Word (Doc) dla łatwiejszej edycji + ta sama wersja w formacie PDF
 2. Wzór umowy najmu okazjonalnego mieszkania przygotowany w graficznej konwencji Legal Design (wersja PDF)
 3. GRATIS! Żądanie opróżnienia lokalu przez wynajmującego – w konwencji Legal Design (wersja PDF) oraz w konwencji formalnej (Word i PDF)
 4. Instrukcja do umowy najmu okazjonalnego ułatwiająca jej wypełnienie oraz zawierająca najważniejsze informacje prawne przekazane w przystępnej formie
 5. Certyfikat legalności – kancelaria armińska radcowie prawni deklaruje, że dokumenty, które kupujesz, zostały przygotowane i przeanalizowane przez zespół radców prawnych i są zgodne ze stanem prawnym. Data, na którą został oceniony stan prawny dokumentów, jest wskazana w certyfikacie.

Co to znaczy, że wzór umowy najmu okazjonalnego jest przygotowany w konwencji Legal Design?

 

Legal Design to metoda tworzenia dokumentów prawnych. Robi to w taki sposób, aby zachowując swoją wartość i funkcję, były one przyjazne i zrozumiałe dla odbiorcy. Poprzez wykorzystanie w dokumentach grafik, kolorów, wykresów oraz prostego, zrozumiałego języka, osiąga się efekt zrozumienia. Strony chętniej zapoznają się z takim dokumentem. Takie umowy i regulaminy powstają z myślą o wszystkich odbiorcach prawa, lecz ci, którzy je tworzą i stosują, wciąż są jeszcze w prawniczej awangardzie. Taki sposób przedstawiania prawa spodoba się zwłaszcza osobom, dla których prawo bywa trudne w odbiorze.

Legal Design to tworzenie pewnej relacji z użytkownikiem końcowym. To upraszczanie życia, to większe zrozumienie potrzeb klienta. Wydaje mi się, że to jest fascynujące, bo to jest odejście od tradycyjnego rozumienia prawa, po to właśnie, a by tworzyć coś nowego, nową wartość.
Radca prawny Katarzyna Armińska-Waszczyk – właścicielka kancelarii armińska radcowie prawni

Łatwa edycja wzoru umowy najmu okazjonalnego w formacie Word

 

W pakiecie znajdziesz także tradycyjną umowę w formacie Word, którą możesz łatwo edytować według własnych potrzeb. Na przykład zmieniając czcionkę lub dodając stopkę i nagłówek z Twoim logo. Ta wersja została opracowana w formalnym języku prawnym.

Obrazek iPad z umową najmu okazjonalnego na poduszce
Umowa najmu okazjonalnego wzór na iPad i tablet

Informacje techniczne

 

 • Format: PDF i Doc (Word)
 • Rozmiar: 5,8 MB dla wersji Legal Design (PDF) umowy najmu okazjonalnego; 54 KB dla wersji klasycznej, formalnej w formacie Word (Doc) umowy najmu okazjonalnego + 217 KB w formacie PDF; 60 KB dla PDF żądania opróżnienia lokalu i 54 KB dla wersji Word (Doc) żądania opróżnienia lokalu; 283 KB dla instrukcji do umowy oraz 588 KB dla certyfikatu legalności
 • Na jakie urządzenie?: Komputer, tablet, smartfon, do wydruku
 • Czy jest potrzebny internet?: Tak – do pobrania dokumentu na urządzenie lub zapisu w chmurze. Nie – do wydruku.
 • Liczba stron: 12 dla umowy najmu okazjonalnego w wersji PDF Legal Design wraz z 3 załącznikami + 1 strona Żądanie opróżnienia lokalu, oraz 12 stron dla umowy najmu okazjonalnego w formalnej wersji Word (Doc) wraz z 3 załącznikami i miejscem na uzupełnienie 2 załączników + 1 strona Żądanie opróżnienia lokalu
 • Data aktualizacji: 01.09.2023 r.
 • Sposób dostawy: Na podany adres e-mail po opłaceniu zamówienia. Dostawa jest darmowa.

Sposób otwarcia i edycji 

 1. PDF: Otwórz w programie Adobe Acrobat i kliknij funkcję „Wypełnij i podpisz”. Najedź kursorem na miejsce, które chcesz wypełnić i kliknij, a następnie uzupełnij dane.
 2. Word: Edytuj w normalnym trybie udostępnionym przez Word. Możesz usuwać grafiki, zmienić czcionkę, dodać logo.

Informacje zakupowe

 1. Faktura VAT: do każdego zakupu możemy wystawić fakturę VAT. Aby ją otrzymać, przy składaniu zamówienia podaj dane do faktury: nazwa firmy, adres, NIP
 2. Płatność: zakupy w naszym sklepie robisz identycznie jak w każdym sklepie internetowym – dodaj produkt (wybrany pakiet wzorów dokumentów) do koszyka, a następnie przejdziesz do bramki płatniczej. W naszym sklepie możesz zapłacić wieloma metodami: kartą, szybkim przelewem, Blikiem, zwykłym przelewem. Płatności obsługuje firma PayU. Dowiedz się więcej klikając w stronę Płatności.
 3. Dostarczenie wzoru: zakupione wzory dokumentów otrzymasz na swoją skrzynkę mailową w ciągu kilku minut od chwili, gdy nasz system odnotuje Twoją płatność. Jeśli płacisz zwykłym przelewem, dokumenty możesz dostać nieco później, ponieważ wysyłamy je dopiero po odnotowaniu płatności na naszym rachunku bankowym. W mailu otrzymasz linki – kliknij w nie, aby pobrać dokumenty. Pobierz i zapisz dokumenty na swoim urządzeniu – komputerze, smartfonie lub dysku. Jeśli po dokonaniu płatności dokumenty nie dotarły do Ciebie w ciągu kilku minut, koniecznie napisz do nas: kontakt@arminska.pl.
 4. UWAGA! Dokumenty mają zabezpieczenie – każdy dokument możesz pobrać maksymalnie 5 razy. Dokumenty będą dostępne do pobrania przez 10 dni od zakupu. Jeśli nie zdążysz ich pobrać lub napotkasz inny problem, napisz do nas: kontakt@arminska.pl.
 5. Prze dokonaniem zakupu, zapoznaj się dokładnie z naszym Regulaminem sprzedaży. Dokonując płatności musisz kliknąć Checkbox, zgadzając się na jego postanowienia.

Potrzebujesz umowy najmu okazjonalnego po ukraińsku?

Nasza kancelaria przygotowała także wersję dwujęzyczną umowy najmu okazjonalnego – polsko-ukraińską. Tłumaczenie umowy wykonało profesjonalne biuro tłumaczeń z Gdyni.

Proponujemy umowę najmu okazjonalnego, która będzie odpowiednia do większości relacji między najemcą i wynajmującym, którzy są osobami prywatnymi. Prowadzisz specyficzną działalność, oferujesz unikatowe usługi lub chcesz szczególnie zabezpieczyć wyjątkowo cenne dla Ciebie prawa? Masz dodatkowe pytania odnośnie wzoru umowy lub elementów pakietu? Szukasz nowoczesnej i doświadczonej kancelarii do stałej obsługi firmy? Skontaktuj się z nami.

Zespół kancelarii armińska radcowie prawni
Radczynie prawne z kancelarii armińska radcowie prawni zapraszają do współpracy

W kancelarii armińska radcowie prawni oferujemy wzór umowy najmu okazjonalnego w nowoczesnej i graficznej wersji Legal Design. Naszym celem jest zapewnienie Ci profesjonalnych i przyjaznych narzędzi do zawierania umów, które są dostosowane zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym, abyś mógł bez trudu zrozumieć i wykorzystać każdy jej aspekt. Taka opcja to doskonałe rozwiązanie dla osób, które potrzebują mieszkania na krótki czas. Może to być przydatne w przypadku studiowania czy czasowego zamieszkania w innym mieście. Nasz wzór umowy najmu okazjonalnego jest elastyczny i łatwo dostosowuje się do sytuacji, w których potrzebny jest lokal służący zaspokajaniu Twoich potrzeb mieszkaniowych.

Umowa najmu okazjonalnego zrozumiała dla każdego

Nasze umowy najmu okazjonalnego stworzyłyśmy w formie graficznej Legal Design, co oznacza, że dokumenty są nie tylko czytelne i łatwe w odbiorze, ale także estetyczne i przyjemne dla oka. Zrozumienie prawa i zawieranie umów może być łatwe i przyjemne. Dlatego nasz zespół doświadczonych prawników zadbał o to, aby każdy krok procesu najmu był przedstawiony w sposób przystępny i klarowny. Nasz priorytet to zapewnienie Ci jasności i zrozumiałości treści umowy. Unikamy skomplikowanego prawniczego żargonu, który może być niezrozumiały dla osób, które nie są prawnikami. Formularz jest napisany prostym i zrozumiałym językiem, dzięki czemu każdy może bez obaw zawrzeć umowę bez pomocy profesjonalnego prawnika.

Co wyróżnia nasz wzór umowy?

 • Transparentność – Nasz wzór umowy najmu okazjonalnego jest przejrzysty, nie pozostawia miejsca na niejasności i wątpliwości.
 • Bezpieczeństwo – Dbamy o to, aby umowa była kompletna i zgodna z obowiązującym prawem, chroniąc Twoje prawa i interesy.
 • Wygodna obsługa – Proces zakupu wzoru jest szybki i bezproblemowy. Po dokonaniu zakupu otrzymasz umowę w wersji elektronicznej, która po wypełnieniu wskazanych informacji jest gotowa do natychmiastowego użycia. W zestawie znajdziesz jej dwie wersje, jedną, w wersji bardziej formalnej, drugą – z uwzględnieniem elementów graficznych, abyś mógł zrozumieć wszystkie jej elementy.

Podobne produkty